Rabalderparken, Musicon

udvikling af en musisk bydel

1. præmie i indbudt projektkonkurrence. Tildelt Byplanprisen 2012 for innovativ planlægning, hvor LAR har været det styrende princip. Repræsenteret i Danske Arks eksempelsamling "Arkitektur med merværdi". Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2017

Musicon-grunden er betonfabrikken Unicons gamle industrigrund, der har ligget ubenyttet i 10 år. Med denne helhedsplan for grunden skabes en ny bydel tæt på Roskildes centrum med et levende bymiljø, hvor det musiske i bred forstand danner et overordnet tema. En blanding af boliger, erhverv, butikker og kultur- og fritidsaktiviteter skal sammen skabe liv i Musicon døgnet rundt.

Disponeringen af Musicon tager udgangspunkt i ønsket om lokal afledning af regnvand, der ved ren gravitation ledes til grundens dybdepunkt, hvor de tidligere grusgravsaktiviteter har efterladt dybe grave i landskabet. Disse anvendes både til nedsivningsbassiner med stor kapacitet og til rekreativt anlæg med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Med en eksponering af regnvandet i åbne render gøres vandet til en attraktion, der yderligere forstærkes ved recirkulering af vandet i dagtimerne.

Bydelen bygges op omkring et hovedstrøg, Rabalderstræde, hvor recirkuleret regnvand gøres til et fysisk brugbart element og et aktiv for gaden. Gaden er anlagt som en samlet skrånende multianvendelig flade, der i dybdepunktet afsluttes i et elegant trappeelement i hvid beton, hvor regnvandet samles og ledes ned til bassinerne. Gadeprofilet er dimensioneret, så det kan håndtere de kraftige vandmængder, der opstår ved skybrud.

GHB Landskabsarkitekter har forestået projektudvikling og projektering af landskabsdelen.

Regnvand i byen - 9 europæiske LAR projekter

Bygherre
Roskilde Kommune
Udført
2009-15
I samarbejde med
COWI & Nordarch (skatebanedesign)
Ydelser
Projektudvikling, projektering og input til projekt-lokalplan
Størrelse
250.000 m2 / DKK 35 mio
Rabalderparken, MusiconRabalderparken, MusiconRabalderparken, MusiconRabalderparken, MusiconRabalderparken, MusiconRabalderparken, MusiconRabalderparken, MusiconRabalderparken, MusiconRabalderparken, Musicon