Rabalderparken, Musicon

helhedsplan for ny bydel med regnvandshåndtering på overfladen som bærende udviklingsprincip

1. præmie i indbudt projektkonkurrence. Tildelt Byplanprisen 2012 for innovativ planlægning, hvor LAR har været det styrende princip. Repræsenteret i Danske Arks eksempelsamling "Arkitektur med merværdi". Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2017

Musicon-grunden er betonfabrikken Unicons gamle industrigrund, der havde ligget ubenyttet i 10 år. Med en helhedsplan er skabt en ny bydel tæt på Roskildes centrum med et levende bymiljø, hvor det musiske i bred forstand danner et overordnet tema. En blanding af boliger, erhverv, butikker og kultur- og fritidsaktiviteter skaber liv i Musicon døgnet rundt.

Et mangfoldigt bevægelseslandskab
Disponeringen af Musicon tager udgangspunkt i ønsket om lokal afledning af regnvand, der ved ren gravitation ledes til grundens dybdepunkt, hvor de tidligere grusgravsaktiviteter har efterladt dybe grave i landskabet. Disse anvendes både til nedsivningsbassiner med stor kapacitet og til rekreativt anlæg med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Med en eksponering af regnvandet i åbne render gøres vandet til en attraktion, der yderligere forstærkes ved recirkulering af vandet i dagtimerne.

Bydelen bygges op omkring et hovedstrøg, Rabalderstræde, hvor recirkuleret regnvand gøres til et fysisk brugbart element og et aktiv for gaden. Gaden er anlagt som en samlet skrånende multianvendelig flade, der i dybdepunktet afsluttes i et elegant trappeelement i hvid beton, hvor regnvandet samles og ledes ned til bassinerne. Gadeprofilet er dimensioneret, så det kan håndtere de kraftige vandmængder, der opstår ved skybrud.

Social, økonomisk og miljømæssig merværdi
Nye opholds- og mødesteder, klimatilpasning, nytænkende arkitektoniske løsninger og en værdiskabende proces: takket være et succesfyldt samarbejde mellem forsyning, kommune, rådgivere og områdets aktører er det lykkedes at skabe både økonomiske fordele og rekreativ værdi.

"Det kombinerede anlæg er i sidste ende blot 10 mio. kroner dyrere, end hvad et regnvandsanlæg ville have kostet, et langt lavere beløb end hvad anlæggelsen af en lignende park til rekreativ brug alene ville have kostet." - Vandplus-Sekretariatet, 2015

GHB Landskabsarkitekter har forestået projektudvikling og projektering af landskabsdelen.

Regnvand i byen - 9 europæiske LAR projekter

Bygherre
Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning
Udført
2009-16
I samarbejde med
COWI & SNE Architects (skatebanedesign)
Ydelser
Projektudvikling, projektering og input til projekt-lokalplan
Størrelse
250.000 m² / DKK 35 mio
Designteam
Jacob Fischer
Rabalderparken, Musicon Rabalderparken, Musicon Rabalderparken, Musicon Rabalderparken, Musicon Rabalderparken, Musicon Rabalderparken, Musicon Rabalderparken, Musicon