Niels Bohr Bygningen

campusområde med ny forskningsbygning og udearealer, der kobler sig til eksisterende bystruktur og Fælledparken

1. præmie i indbudt projektkonkurrence

Niels Bohr Bygningen er en ny del af Københavns Universitets naturvidenskabelige fakultet, opført i universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro som en del af vidensbydelen "Nørre Campus".

Niels Bohr Bygningen
Niels Bohr Bygningen er af højeste internationale universitetsstandard med et miljø, som knytter bånd til erhvervslivet. Bygningen er arrangeret som en social ramme, der skal opfordre til tværfagligt samarbejde, og tilbyde et attraktivt og stimulerende forsknings- og læringsunivers.

Udearealer
Uderummene omkring Niels Bohr universitetsbygning fungerer både som bygningsrelaterede udearealer med praktiske funktioner og som offentlige rum, der indskriver sig i bystrukturen og henvender sig til en bred skare af mennesker med mange forskellige ærinder: 6 gårdhaver, en grøn forbindelse over og under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken.

Sammenhængskraft og nye forbindelser
Campusområdet sammenbinder det nybyggede forskningscenter med den eksisterende bystruktur. Landskabet er med sine sammenbindende udearealer samt regnhaver, gårdhaver og parkstrøg så varieret, at opgaven rummer alle fagets discipliner inden for belægning, beplantning og belysning. Vi bruger parklandskabet til at forbinde universitetsområdet på tværs af Jagtvej - en forbindelse, der visuelt får enderne til at mødes, og dermed skaber en klar fortælling om et universitet beliggende i ét samlende campus. For at sikre en synlig og velfungerende sammenhæng mellem de to dele af campussen trækkes parken dels henover og dels nedenunder Jagtvej via en passage.

Bygherre
Bygningsstyrelsen
I samarbejde med
Christensen og Co, VLA & Rambøll
Rolle og ydelser
Underrådgivning vedr. landskab i alle faser
Areal/udeareal
55.000 m2 /19.000 m2
Designteam
Jacob Fischer, Piret Kullamaa Damkjær, Marianne Rimer
Niels Bohr Bygningen Niels Bohr Bygningen Niels Bohr Bygningen Niels Bohr Bygningen Niels Bohr Bygningen Niels Bohr Bygningen