Nørre Kvarter

trafik, cykelgade og bymiljø

Nørre Kvarter dækker over Vestergade, Studiestræde, Kattesundet, Larsbjørnsstræde og Teglgårdsstræde i Københavns Middelalderkvarter.

På baggrund af et meget omfattende forarbejde, herunder flere inddragelsesprocesser, visioner og skitser for kvarteret, bestod opgaven i at uddrage det bedste at det samlede grundlagsmateriale, så et endeligt projekt kunne udarbejdes og udføres.

Bedre cyklistforhold på Vestergade
Den største ændring var at udforme Vestergade til Cykelgade. Vejforløbet blev forenklet gennem mere præcis kantning, sidearealer blev materialemæssigt forenklet og langsgående cykelparkering blev organiseret bedre ligesom tilgængeligheden i højere grad blev tilgodeset, alt under skyldig hensyntagen til stedets egenart og karakter.

Målet for Vestergade er at sikre bedre forhold for de mange cykler og skabe mulighed for cykling i begge retninger, så Vestergade møder de krav, der er til cykelforbindelser i PLUSnettet. På mange måder vil Vestergade komme til at hænge sammen med og understøtte den fremtidige cykelforbindelse over Rådhuspladsen til Jernbanegade, der får anlagt cykelstier.

Cykelparkering og fleksible byrum
Vi har skabt tryggere forhold for cyklister og fodgængere ved at reducere biltrafikken og hastigheden samt etablere mere plads til cyklisterne, herunder en række fortovsudbygninger med cykelparkering. Derudover er skabt sammenhæng med hævede flader i gadernes krydsningspunkter. Dette skaber bedre oversigtsforhold for alle trafikanter og har en hastighedsdæmpende effekt. De hævede flader anlægges med brosten, som er et klassisk element i byen og vil derved understrege det historiske miljø og gadernes egenart.

For at forstærke Larsbjørnsstræde som centrum for byliv i Nørre Kvarter imødekommes den spontane brug af gaden med nye flexzoner. Flexzonerne kan i dagtimerne benyttes af gadens beboere og besøgende som opholds- og mødested, og i aften- og nattetimerne fungerer de som bilparkering.

En bedre forbindelse til Ørstedsparken
Øget visuel sammenhæng på tværs af Nørre Voldgade er skabt qua en udvidelse af fodgængerarealet i midterrabattens ene side samt etablering af københavnerfortov på alle fodgængerarealer. Det var desværre ikke muligt at indsnævre vejarealet for at skabe bedre fysisk krydsning, da Nørre Voldgade er klassificeret som regionalvej.

Bygherre
Københavns Kommune
I samarbejde med
Sweco
Udførelse
2016-2019
Ydelser
Dispositionsforslag og hovedprojektering
Designteam
Morten Weeke Borup, Sisi Turid Hoppe
Nørre KvarterNørre KvarterNørre KvarterNørre KvarterNørre KvarterNørre Kvarter