Nørrebroparken

fornyelse af det 1 km lange parkstrøg med nye aktivitetsfelter

1. præmie i konkurrence

Træsorter af 5-6 meters højde. Volde, så besøgende altid kan finde et område med læ, hvor de kan sole sig på gode sommerdage. En helt ny skaterbane af beton og asfalt og to markedshaller - et socialt tiltag, der understøtter f.eks. fællesspisning og loppemarkeder. Et stort udvalg af indhegnede baner til diverse boldspil og hockey...

Disse elementer er en del af den fleksible strategi, der med en række aktiviteter tegner et varieret forløb gennem parken. Varieret i forhold til ønsket om funktionel aktivitet, æstetisk oplevelse og naturmæssigt indhold. Parkens nye elementer henviser til Danmarks kulturlandskab i og med, at bygningselementerne er hentet fra landbrugets byggeri, og planteelementerne består af arter fra landbrugets hegnsplantninger.

Elementerne deler det langsgående 1 km lange parkstrøg med tværgående bælter af træer, blomster, volde, markedshaller i en rytme, der modsvarer de nære bydeles behov. Hen over parkarealet fordeler sig et system af lysmaster og fanemaster, der giver parken sin særegne identitet.

Fællesnævneren for de mange nye aktiviteter i parken er, at det hele er brugerorienteret. Det er for eksempel beboerne, der har ønsket boldbaner, skaterbane og vandbassin, og det tilfører projektet en ekstra dimension og en god start: jo mere opbakning og ejerskab i lokalsamfundet, jo større bæredygtighed for ethvert projekt.

Projektet er udført i samarbejde med Professor Steen Høyer.

Skaterådgivning ved Teit Andersen
Publikationer:

Ifversen & Lindhe 2013: Generøs by side 219

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2008
Ydelser
Totalrådgivning, alle faser fra ideudvikling til anlæg og tilsyn
Anlægssum
Kr. 20 mio.
Designteam
Henrik Dixen Dausell, Jacob Fischer
NørrebroparkenNørrebroparkenNørrebroparkenNørrebroparkenNørrebroparken