Novo Nordisk parkeringspladser

nænsom indpasning i landskabet

Ny personaleparkeringsplads på den østlige del af Novo's site i Måløv.

Parkeringspladsen er etableret med randplantninger og spredte trægrupper i parkeringsområdet. I det samlede anlæg er der lagt vægt på en nænsom indpasning i det kuperede morænelandskab. På den store asfaltflade er markeringen af P-båse brugt som dekoration med tusindevis af prikker.

Alt regnvand afledes lokalt via en række bassiner, der forbindes med en bæk, som inden for kort tid vil etablere sig som en ny biotop i det åbne landskab.

Bygherre
Novo Nordisk a/s
Sted
Måløv
Udført
2008-09
I samarbejde med
NNE
Ydelser
Landskab i alle faser
Areal
ca. 12.000 m2
Anlægssum
Kr. 12 mio.
Designteam
Torben Møbjerg, Jacob Fischer
Novo Nordisk parkeringspladserNovo Nordisk parkeringspladserNovo Nordisk parkeringspladserNovo Nordisk parkeringspladser