Novo Nordisk regnvandshåndtering

et LAR-landskab

Regnvandet fra parkeringsarealerne i vest opsamles i tre regnvandsbassiner til fordampning. Vandet renses i en olieudskiller og ved kraftige regnskyl ledes overskydende vand ud i et vandløb, der ender i en opsamlingssø. Herfra løber det ud i kloakken.

Bassinerne er to velartikulerede fordybninger, der geometrisk modsvarer gravhøjene i området. Afhængigt af nedbørsmængden vil vandspejlshøjden variere, men bassinerne vil altid glimte i solen og trække himlen ned på jorden. Vandløbet er et frodigt og fugtigt skår i skrænten, som med overskudsvand fra bassinerne vil udvikle sig til en lille særegen biotop. Fire lave granitmure dæmmer vandet op, så små vandhuller dannes. En varieret bevoksning langs vandløbet sikrer skygge og vil med blomster, bær og frugt danne grobund for et rigt insekt- og fugleliv. Bevoksningen består bl.a. af hvidtjørn, rødel, hyld, røn, kirsebær, vild æble og slåen, der alle er hjemmehørende arter.

Med projektet har Novo Nordisk i Måløv lokal afledning af regnvand (LAR) på egen matrikel, som aflaster kloaksystemet ved større regnskyl. For brugerne er den rekreative værdi øget, da en velbesøgt gang- og løbesti er integreret i anlægget på skråningen.

Bygherre
Novo Nordisk Måløv
Udført
2010-2011
Novo Nordisk regnvandshåndtering Novo Nordisk regnvandshåndtering Novo Nordisk regnvandshåndtering