Nuuk - ny anstalt

mere end et sted til anbringelse

Den overordnede vision har været at skabe et bygningskompleks, der indgår i aktiv dialog med de fantastisk naturskønne omgivelser. Vi ser en stor fordel i det skrånende terræn, der giver os mulighed for skabe en unik, stedsspecifik bebyggelse, der med den seks meter høje perimetermur opfylder alle sikkerhedskrav samtidig med, at bebyggelsen indbyrdes ikke blokerer for det frie udsyn hen over den lave del af muren mod nord – mod havet og Sermitsiaq. Det nye bygningsanlæg ligger som et lille samfund, en bygd i den grønlandske natur, med tæt kontakt til byen og med udsigt til de store vidder og vandet. Når man møder anlægget, opleves stedet som en lille gruppe af bygninger foran perimetermuren. Muren opleves fragmenteret og på ingen måde dominerende. Det er landskabet, som er dominerende og mægtigt. På alle oplevelsesmæssige niveauer er der referencer; cirklen, den favnende form, den kendte, let aflæselige og naturlige arketypiske form – bopladsen. Formen, der føjer sig vinden, og gennem optimeret vindpåvirkning minimerer snebelastningen. Bygningerne ligger tæt og beskyttende direkte på fjeldet. Der gives plads, skabes mellemrum og udsigt til omgivelserne. Perimetermuren, som Landart, med den diskrete bearbejdning – som fjeldet i naturens stærke farve. Perimeterhegnet med en diskret bearbejdning – som fjeldet i en nøgtern, enkel farve. De belagte flader støbt i beton, ishavet og fjeldets brudlinjer. Farven orange, lav på jernholdige sten. Belægningernes geometri er præcis, struktureret og rationel omkring den centrale del af anlægget og mere uformel og fri, jo længere væk man kommer fra hovedaksen. Klipperne og fjeldet finder frem til overfladen og opleves nærværende som en naturlig del af det støbte og bearbejdede terræn. Ramper, trapper og plateauer af træ lægger sig frit oven på terrænet. De blæses fri for sne og føjer sig med præcise og dog frie former til terrænet. Sådan som det er overalt i byen, også her.

Bygherre
Kriminalforsorgen
Projektkonkurrence
2013
I samarbejde med
Henning Larsen Architects, Alex Poulsen ark., Inuplan, Niras og Peter Barfoed
Nuuk - ny anstaltNuuk - ny anstaltNuuk - ny anstaltNuuk - ny anstalt