Nyager Skole

spring over, hvor gærdet er sjovest

Nyager Skole ligger midt i Rødovre, har 680 elever og er bygget i 1959-64 af arkitekt Arne Jacobsen. Skolegården er renoveret, så den lever op til bygningens ikoniske kvalitet.

Spring over, hvor gærdet er sjovest
Visionen var at gøre det nødvendige sjovt. At udfordre hverdagens bevægelser til at skabe mere aktivitet blandt både børn og voksne. Når det nødvendige er sjovt og overraskende, genererer det ny energi og tilfører en ny dimension til skoledagen.

Forbindelser og møder
Nyager Skole har sin egen logiske struktur med forbindelser på kryds og tværs, og skoledagen består af møder, der ligeledes finder sted på kryds og på tværs. Vi vil gerne udfordre disse forbindelser og møder til at skabe bevægelse, så ruten fra A til B bliver til en kropslig oplevelse og erfaring.

Den lige vej er i dag flad, let og direkte. Den nye forbindelse er skæv og overraskende. Et stort foldet gulv med kanter og trapper midt i den flade skolegård skaber et nyt landskab på tværs af de kendte forbindelser. Vejen er den samme, men oplevelsen er ny. Den går op og ned, tvinges lidt ud af kurs og hjælpes på vej igen. Det bliver en del af hverdagen at bruge turen på tværs af skolen til et pusterum og til at give kroppen lov til at lege.

Forbindelserne forstyrres undervejs af et møbel, der udvisker grænsen mellem leg, ophold og bevægelse. Samtidig skaber møblet nye zoner og rum i den store skolegård, så der bliver bedre plads til forskellighed.

Hvor det bukkede møbel møder bygningens rum og bevæger sig ind i de indre gårdrum, udpeger det steder for cooperative learning, hvor undervisningen flyttes til andre rammer og muligheder. Fritkvarterets boldmål er i matematiktimen et rektangel, og i idræt et armgangsstativ. Scenens tilskuerpladser er i tysktimen hylder for grammatik og ordklasser, og om aftenen ungdomsklubbens opholdsstue. Der skabes sammenhæng mellem bygning og uderum, ikke bare i fysisk forstand, men også ved at integrere klasserummets aktiviteter i uderummets muligheder. Ved at bruge bygninger, gulv og møbel i sammenhæng udfordres både den fysiske og mentale vanetænkning, så krop og hjerne stimuleres til at bevæge sig anderledes.

Spring over, hvor gærdet er sjovest er at integrere det nødvendige fra hverdagen i nye fysiske rammer og skabe ny synergi, energi og, frem for alt, bevægelse i skoledagen.

Anlægssum
2,6 mio.
Bygherre
Rødovre Kommune
Udført
2014
Ydelser
Totalrådgivning. Ide & program, skitsering, myndighedsbehandling, projektering, udbud i hovedentreprise, fagtilsyn og byggeledelse
Størrelse
4.000 m2
Designteam
Jacob Fischer
Nyager SkoleNyager SkoleNyager SkoleNyager SkoleNyager SkoleNyager Skole