Odinsgadekarréen

samling på gård og gade

Gårdanlægget fremstår efter nedrivning af en mur og dele af tilbygningen som et samlet gårdrum med plads til ophold og erhvervsanvendelse. Gårdens centrale opholdsområde er det åbne rum i midten af gårdanlægget, der skaber fysisk og visuel forbindelse mellem gården og gaden. Det trækker både lys og luft ind i gårdanlægget.

Gårdrummet
Det langstrakte gårdrum danner mindre og mere intime opholdsrum. Affaldsøer og tørreområder opdeler arealet med mulighed for højbede i mellemrummene. I gårdrummets længde udnyttes et eksisterende niveauspring til en siddetrappe, der samtidig skaber en inddeling af zoner; en erhvervszone mod baghusene og en beboerzone mod Solagergården.

*Vejprojektet *
Gaden har fået et mere grønt udtryk med plads til både ophold, grønne åndehuller og bil- og cykelparkering. Herved supplerer gadearealet de sparsomme opholdsarealer i gårdanlægget.

Fortovet langs Solagergården er gjort bredere for at skabe plads til boliger i stueetagen.

Bygherre
Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune
Sted
København
Udført
2011
Designteam
Morten Weeke Borup
OdinsgadekarréenOdinsgadekarréenOdinsgadekarréenOdinsgadekarréenOdinsgadekarréen