Ørestad Syd helhedsplan

bydel mellem by og land

1. præmie

Helhedsplan for byrummene i Ørestad Syd, herunder forslag til udformning af aktivitetsfelter i tre konkrete byrum og forslag til indretning, funktioner og aktiviteter på de syv pladser, som konkurrencen omfattede.

Ørestad Syd er, målt på kvadratmeter bebyggelse, - en kombination af i alt 1.2 mio. m2 boliger, erhverv og offentlige institutioner - den mest omfattende lokalplan i Danmarkshistorien. Der var engang et hav... i morgen vil der ligge en by. Den nye by rammer den flade Kalvebod Fælled i en skarp kant og møder med stor vertikalitet spor af fortidens landskab og brug. Bygningsmassens tæthed og skala står i stærk kontrast til ude-/mellemrummene. Udfordringen ved Ørestad Syd er til dels et misforhold mellem byens rum og den menneskelige skala. Derfor må pladserne i høj grad tale til den umiddelbare oplevelse, nærheden i skala og behovet for direkte fysisk kontakt med jord, vand, luft og lys.

Bydelens 7 pladser ligger spredt og har vidt forskellig relation til den omgivende bygningsmasse. Byen invaderes sydfra af naturen, mens civilisationen trænger sig frem fra nordøst. Dette sammenstød afspejles i pladsernes forskellige karakter, i materialer og i den brug, pladserne inviterer til. På den måde får bydelen mest muligt ud af sin unikke placering i overgangszonen mellem by og landskab.

Fortiden spores i den nye by gennem et flyvsk aftryk af den riflede sandbund. Aftrykket glider over byen som en skygge, fortættes, opløses og giver skitsen til byens mellemrum. Vandet, som var engang, genfindes på pladserne i alle dets fysiske former: damp, is, dug, regn, tåge, plaskende gejsere og spejlblanke søer.

Vores forslag til friarealer og mellemrum i Ørestad Syd tager afsæt i intense sanselige oplevelser, der tilfører den nye bydel værdi- og identitetsskabende strejf af natur og understøtter biodiversiteten i området.

Status: dele af planen, herunder "Vadestedet" - en forplads på Robert Jacobsens Vej - udført i 2018.

Bygherre
By&Havn (Ørestadsselskabet)
Udføres
2008-20
Omfang
7 pladser og 3 byrum
Designteam
Jacob Fischer
Ørestad Syd helhedsplanØrestad Syd helhedsplanØrestad Syd helhedsplanØrestad Syd helhedsplanØrestad Syd helhedsplan