Ordrup bydelsfornyelse: ny identitet til Ordrupvej

Type af anlæg: byrumsforbedringer. Renovering og nyanlæg

Byrumsforbedringer i form af begrønning og bedre opholdsmuligheder i forbindelse med gadens handelsliv. Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse skabes mindre steder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej, stimulerer bylivet og styrker de byæstetiske værdier.

Som handelsgade er Ordrupvej karakteriseret ved, at der er butikker i stueetage-niveau på en stor del af strækningen. Ordrupvej opleves generelt som en grøn vejstrækning, og vi har i overensstemmelse med lokale ønsker forstærket dette udtryk ved at plante flere træer. Derudover har vi skabt flere mindre opholdssteder i form af små beplantnings-, belægnings- og belysningsmarkeringer på flere vejhjørner for derved at give mulighed for ophold og mere byliv.

Et af fokusområderne i fornyelsen, torvet foran Irma-forretningen, har i større omfang fået ny belægning, inventar, beplantning og belysning. Et bordfodboldspil opfordrer til leg og forsamling på torvet og den nye belysning skaber tryghed og er med til at udvide "åbningstiden" hele året rundt.

Bygherre
Gentofte Kommune
Udført / dato for aflevering
2012 - 22. november 2013
Rolle, ansvar og ydelser
Totalrådgivning: indhentning af ledningsoplysninger, skitseforslag, belysningsdesign, hovedprojektering, udbud og licitation, sagsstyring, fagtilsyn og byggeledelse, projektopfølgning og 1-års gennemgang
Bruttoareal
ca. 6.800 m²
Anlægssum
DKK 4,25 mio
Honorar
DKK 760.000
Designteam
Piret Kullamaa Damkjær
Ordrup bydelsfornyelse: ny identitet til OrdrupvejOrdrup bydelsfornyelse: ny identitet til OrdrupvejOrdrup bydelsfornyelse: ny identitet til OrdrupvejOrdrup bydelsfornyelse: ny identitet til OrdrupvejOrdrup bydelsfornyelse: ny identitet til OrdrupvejOrdrup bydelsfornyelse: ny identitet til OrdrupvejOrdrup bydelsfornyelse: ny identitet til OrdrupvejOrdrup bydelsfornyelse: ny identitet til Ordrupvej