Irmatorvet i Ordrup

rammer for et trygt og aktivt byliv

Byrumsforbedringer i form af begrønning og bedre opholdsmuligheder i forbindelse med gadens handelsliv. Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse skabes mindre steder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej, stimulerer bylivet og styrker de byæstetiske værdier.

Som handelsgade er Ordrupvej karakteriseret ved, at der er butikker i stueetage-niveau på en stor del af strækningen. Ordrupvej opleves generelt som en grøn vejstrækning, og vi har i overensstemmelse med lokale ønsker forstærket dette udtryk ved at plante flere træer. Derudover har vi skabt flere mindre opholdssteder i form af små beplantnings-, belægnings- og belysningsmarkeringer på flere vejhjørner for derved at give mulighed for ophold og mere byliv.

Et af fokusområderne i fornyelsen, torvet foran Irma-forretningen, har i større omfang fået ny belægning, inventar, beplantning og belysning. Et bordfodboldspil opfordrer til leg og forsamling på torvet og den nye belysning skaber tryghed og er med til at udvide "åbningstiden" hele året rundt.

Bygherre
Gentofte Kommune
Udført
2012 - 2013
Ydelser
Totalrådgivning: skitseforslag, belysningsdesign, hovedprojektering, udbud i hovedentreprise, fagtilsyn og byggeledelse, projektopfølgning og 1-års gennemgang
Størrelse
ca. 6.800 m² / DKK 4,25 mio
Designteam
Morten Weeke Borup, Marianne Rimer, Piret Kullamaa Damkjær, Trine Dybdal Emmersen
Irmatorvet i OrdrupIrmatorvet i OrdrupIrmatorvet i OrdrupIrmatorvet i OrdrupIrmatorvet i OrdrupIrmatorvet i Ordrup