Ordrup bydelsfornyelse

ny identitet til Ordrupvej

Som handelsgade er Ordrupvej karakteriseret ved, at der er butikker på en stor del af strækningen, men der er også delstrækninger, hvor der er beboelse i stueetagerne. Ordrupvej opleves generelt som en grøn vejstrækning og det har derfor været et stort ønske at understøtte og forstærke dette gennem flere supplerende træplantninger. Derudover har det været vigtigt at forny og skabe flere mindre opholdssteder langs hele strækningen i form af små beplantnings-, belægnings- og belysningsmarkeringer på flere vejhjørner for derved at give mulighed for mere byliv.
Et af fokusområderne i fornyelsen er torvet foran Irma-forretningen, der i større omfang indrettes med ny belægning, inventar, beplantning og belysning.

Bygherre
Gentofte Kommune
Sted
Ordrup
Udført
2012-2013
Designteam
Morten Weeke Borup, Piret Kullamaa Damkjær, Trine Dybdal Emmersen
Ordrup bydelsfornyelseOrdrup bydelsfornyelseOrdrup bydelsfornyelseOrdrup bydelsfornyelseOrdrup bydelsfornyelseOrdrup bydelsfornyelseOrdrup bydelsfornyelseOrdrup bydelsfornyelse