Rabalderstræde, Musicon

aktiverende uderum for alle aldre

Pladsen binder bygningerne sammen på tværs af Rabalderstræde og skaber en stærk visuel forbindelse, der understreger husenes indbyrdes forhold: Musiconhuset som administrationsbygning og Laboratoriet som rum for kreativ udfoldelse. Forbindelsen leger sig humoristisk og med stor kant frem til alternative løsninger: mødet mellem den hårde beton, og den bølgende form skaber en fornemmelse af momentum og indskriver sig med Musiconsk gejst og engagement i omgivelserne.

Pladsens primære element er dens tæppe af beton. Det draperede tæppe er et multifunktionelt byrumsmøbel, der lægger op til kreativ udfoldelse afhængig af den enkeltes tolkning af formen. Der er indarbejdet både sidde- og liggehøjder i bølgebevægelserne, ligesom det er muligt at skate osv. Det er ikke oplagt enten det ene eller det andet, og du skal som bruger være med til at skabe værket, der i kraft af mangfoldigt brug hele tiden ændrer karakter.

Biler kan passere, men tæppet har med sine kanter også en hastighedsdæmpende funktion. Regnvandet håndteres i overdimensionerede kantsten, der løber under tæppet og følger det skrånende terræn til den skulpturelle vandtrappe i Rabalderparken for til sidst at finde ro i den hertil indrettede sø.

Bygherre
Roskilde Kommune
Udført
2013-2015
I samarbejde med
COWI
Rolle & ydelser
Projektforslag, hovedprojektering og fagtilsyn
Udeareal
1000 m2
Designteam
Jacob Fischer
Rabalderstræde, MusiconRabalderstræde, MusiconRabalderstræde, MusiconRabalderstræde, Musicon