Rødovre Sundhedscenter

en aktivitetsplads til træning og genoptræning

Sundhedscentret ligger i Rødovre Rådhuspark og er nabo til Rødovre Rådhus. Parken og rådhuset er begge tegnet af Arne Jacobsen og er karakteriseret ved et stramt formsprog bestående af enkle og markante elementer og træk. Ideen bag etablering af udendørs træningsfaciliteter i parken er at åbne centret op mod dets omgivelser og samtidig markere centrets identitet og etablere en signalværdi, der tydeligt viser at bygningen rummer et sundhedscenter.

I forbindelse med Rødovre Sundhedscenter har vi etableret faciliteter til udendørs træning. Den ny aktivitetsplads kan benyttes til såvel almindelig træning som genoptræning og er målrettet brugere i alle aldersgrupper.

Pladsen er belagt med gummiasfalt som faldunderlag og møbleret med motionsredskaber. En bakke og en trappe er anlagt og indgår som træningselementer i terrænet. Redskaberne skal udover at fungere som træningselementer af forskellig art, have et skulpturelt udtryk, der indskriver sig i omgivelserne, så pladserne fungerer både, når der er mennesker, der benytter faciliteterne, og når de står tomme.

Bygherre
Rødovre Kommune
Udført
2012-2013
Ydelser
Skitseforslag, hovedprojektering, byggeledelse og fagtilsyn
Anlægssum
Kr. 250.000
Designteam
Jacob Fischer
Rødovre SundhedscenterRødovre SundhedscenterRødovre SundhedscenterRødovre SundhedscenterRødovre Sundhedscenter