Roholmskolen

en konstruktion til leg

Skolegårdsrenovering med ændring af arealets disponering.

Den nye plan tilgodeser det store behov for boldspil, siddenicher og uformelle lege- og opholdssteder.

Det er projektets hovedidé at anvende træ og jern i et simpelt konstruktionssystem, hvormed der kan bygges bander omkring boldbaner, borde-/bænk-arrangementer, legeredskaber samt siddetribuner, der også fungerer som klatrevæg og labyrint.

Konstruktionen skal sikre træet lang holdbarhed ved helt at undgå vandsamlende lommer og direkte jordkontakt. Træet er ubehandlet og vil med tiden blive sølvgråt.

Bygherre
Albertslund Kommune
Udført
2004
Anlægssum
Kr. 3 mio.
Designteam
Jacob Fischer
RoholmskolenRoholmskolenRoholmskolenRoholmskolen