Sarpsborg Ny Barnskole

1. præmie i indbudt konkurrence

Sarpsborg Ny Barnskole er placeret på en karakteristisk grund nordøst for Sarpsborg centrum. Grunden skråner mod syd, øst og vest, men har på toppen et plateau, hvor fra der er et åbent kig gennem det dalstrøg, der løber sydvest for byens centrum. Den nye skolebygning placeres centralt på grunden i overgangen mellem by og landskab. Placering, frit på grunden og trukket fri af den bymæssige sammenhæng, understreger denne situation.

Udearealerne er struktureret ud fra bygningens hovedlinier. Præcise funktionsbestemte figurer ligger som udskårede flader i terrænet, spiller op imod naturgrundlaget og skaber et varieret og fleksibelt uderum. Udearealerne består af fem forskellige elementer: TRÆERNE, GULVET, VÆGGENE, AKTIVITETSFELTERNE og SKÆRMENE.

TRÆERNE omkranser hele den kuperede grund, tegner det landskabelige grundlag op og breder sig fra dalstrøget ind mod skolen. GULVET sammenbinder bygning og uderum med en fast, grusbelagt flade. Som et flydende og rubust underlag for både bygning og landskab breder gruset sig ud under skolen, danner stier og adgangsveje og større arealer til leg, ophold og færdsel. VÆGGENE danner rum for udendørs legerum. VÆGGENE peger fra bygningen ud i landskabet, og understreger derved bygningens åbne mellemrum, hvor indgangene åbner bygningens facade mod omverdenen. AKTIVITETSFELTERNE ligger spredt ud over hele grunden som en fortsættelse af bygningens indre rum. AKTIVITETSFELTERNE definerer rum for leg, boldspil og opholdspladser og knytter sig til indgangene for de enkelte bygningsafsnit. SKÆRMENE afgrænser de udendørs undervisningsrum der ligger placeret i tilknytning til legeområder og indgange. Her er der plads til at flytte en eller flere klasser ud, så undervisningen kan suppleres med de muligheder terræn, natur og fri luft giver.

Hver aldersgruppe har sit eget opholdsrum i tæt tilknytning til deres klasselokaler. AKTIVITETSFELTERNE, der ligger i tilknytning til udgangene, bliver på den måde de mødesteder, hvor legen kan foregå på tværs af alderstrin, mens de lokale opholdsrum giver hver aldersgruppe et ’helle’.

Bygherre
Sarpsborg kommune
Sted
Sarpsborg, Norge
Udført
Standset pga. geologiske uregelmæssigheder
I samarbejde med
Plus Arkitekter og Erik Møllers Tegnestue
Sarpsborg Ny BarnskoleSarpsborg Ny BarnskoleSarpsborg Ny Barnskole