Serridslevvej, Fælledparken

nyt bevægelses- og aktivitetsområde

Præmieret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse 2012 samt indstillet af Arkitektforeningen til Årets Store Arne 2013 og tildelt Københavns Kommunes bygningspræmiering 2013, alle som en del af den samlede fornyelse af Fælledparken

Parkarealet langs Serridslevvej er udviklet til et sammenhængende område med flere former for træning og motion for motionister og seniorer, samt lege- og idrætspladser for børn og unge. De fleste buskplantninger er ryddede for at skabe et langstrakt aktivitetsrum. Der skabes herved et samlet udtryk af store fuldkronede træer på en sammenhængende flade af skiftevis grus og græs.

Området indeholder følgende aktivitetsfelter:

  • Legeplads med græs og sand og balanceredskaber
  • Plads med karruseller
  • Beachvolley og springleg med trampoliner
  • Den Franske Plads – stor grusplads med platantræer – med mulighed for kuglespil og markedsplads
  • Klatreleg – legeplads til klatring indrammet af et stort trædæk
  • Plads med kæmpegynger
  • Multibaner – sportslandskab med fem multibaner og et centralt placeret trappe- og opholdsanlæg
  • Hundegård

Fra passiv til aktiv

Hvert aktivitetsfelt er udviklet under mottoet “fra passiv til aktiv”. Det betyder bl.a., at der i designet af aktivitetsfelterne er lagt stor vægt på, at kanterne mod de enkelte aktiviteter også tilbyder sidde- og opholdsmuligheder. Alle inviteres inden for - også de, der blot har lyst til at sidde og betragte legen udfolde sig som et skuespil. Aktivitetsarealet bliver på den måde mere end blot et bevægelses- og legeområde.

Projektet er videreudviklet og hovedprojekteret i samarbejde med Bisgaard Landskabsarkitekter. Grundlaget har været fondsprojektet udført af Bisgaard Landskabsarkitekter, der har den designmæssige ophavsret, samt det efterfølgende skitseforslag udført i samarbejde med Bettina Lamm, KU.

Publikationer:
Anmeldelse i Politiken 28. marts 2013: Mellem reb og træ med splinter. Citater fra artiklen: "Overdådigt", "Legepladsernes Rolls Royce", " 6 stjerner"...

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2011-2012
I samarbejde med
Grontmij
Designteam
Henrik Dixen Dausell, Morten Weeke Borup
Serridslevvej, FælledparkenSerridslevvej, FælledparkenSerridslevvej, FælledparkenSerridslevvej, Fælledparken