Skolen ved Sundet, Amager

ombyg og nybyg i fredede omgivelser

Skolen ved Sundet består af hovedskolen samt Friluftsskolen, der blev tegnet i 1938 af Kaj Gottlob. Hovedskolen benyttes til folkeskole og Friluftsskolen benyttes som specialskole til primært motorisk handicappede børn.

Sammenhængskraft i omgivelserne
Skolens oprindelige bygninger blev fredet i 1990. For at bevare de oprindelige tanker om et godt undervisningsmiljø arbejdes med at genskabe et landskab, hvor særligt bygningernes samspil med de grønne elementer, frodigheden i skolegården og kontrasten mellem den lukkede have og den store åbne fælled er væsentlige værdier. Dvs. en genskabelse af den lette adgang til lys, luft og frodighed samt muligheden for aktivitet og fri leg.

Bedre rum, mere plads
Ambitionen er grundlæggende at skabe mere plads, både inde og ude. Med den rette disponering af området er det muligt at skabe rum til flere forskellige formål, hvilket både børn og lærere efterspørger i dag. Ved at indrette funktionelle, frem for aldersinddelte uderum, kan alle selv kan vælge, hvor de vil være og hvad de vil lave i frikvarteret. Og med en nyfortolkning af de bevaringsværdige landskabselementer vil det også være muligt at tilføre landskabet både åbne grønne områder og mere lukkede haver til stille ophold.

Udgangspunkt i stedet
Det omkringliggende landskab er udgangspunkt for den fremtidige udvikling af skolens udearealer. Med reference til stedets eksisterende kulturlandskab vil man kunne skabe nogle nye landskabstypologier i skolens regi, hvilket bidrager til brugernes oplevelse af udearealerne og samtidig indordner sig skolens bevaringsværdige koncept.

Bygherre
Københavns Kommune
Udførelse
2016-2019
I samarbejde med
Nøhr & Sigsgaard, Varmings og Alectia
Rådgivnings-ydelser
Input til lokalplan, program, brugerproces, projektering, udbud og tilsyn
Anlægssum
Kr. 125 mio
Renovering
14.170 m2 (alle faser)
Kapacitets-udvidelse
20.915 m2 (t.o.m. udvidet projektforslag)
Designteam
Melissa Svendson, Jacob Fischer, Henriette Nielsen, Ida Bergström, Niels-Christian Mariager Pedersen, Lærke Møldrup, Henrik Dixen Dausell
Skolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, AmagerSkolen ved Sundet, Amager