Skotlands Plads med leg og LAR

social bæredygtighed i kvarteret

Skotlands Plads er en del af områdeløftet af Sundholmskvarteret på Amager. Med udgangspunkt i en bylivsstrategi for området og et sæt spillekort gældende for de realiserede projekter har GHB i samarbejde med Orbicon og Via Trafik udarbejdet syv forskellige konkrete byrumsprojekter i kvarteret. ’Byliv og bæredygtighed – klima og miljø’ er ét af fire særlige fokuspunkter i opgaven.

På Skotlands Plads er den fysiske udformning ændret, så den nu er karakteriseret ved omkransede, indhegnede rum. Pladsen er som helhed blevet mere grøn med større, sammenhængende græs- og plantearealer. En del af pladsen har fået et urbant præg med faste belægninger til ophold, leg og sport.

Der er anvendt to forskellige løsninger for lokal afledning af regnvand. Fra et parkeringsareal forsinkes regnvandet inden afledning og fra den urbane del af pladsen ledes størstedelen af regnvand fra faste belægninger til et regnbed for nedsivning.

27 parkeringspladser er anlagt med græsarmering og med underbygning af gartnermakadam, skærver og tæt membran. Parkeringsarealet på ca. 300 m² fungerer således som forsinkelse inden afledning til kloak.

Flisebelægninger og asfaltflader på boldbaner afvandes til et irregulært udformet regnbed med træer og staudebeplantning. Afvandingen til regnbedet er en integreret del af designet og skiller sig derfor ikke visuelt ud som en speciel LAR-løsning. Regnbedet modtager vand fra ca. 1000 m² belagte flader og udgør pt. den største nedsivningstilladelse, der er givet i Københavns Kommune.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2012-2013
I samarbejde med
Via Trafik, Orbicon og Rekommanderet
Ydelser
Brugerinddragelse, ideudvikling, skitsering, projektering, udførelse og fagtilsyn
Anlægssum (hele Sundholmsprojektet)
Kr. 17,5 mio
Designteam
Morten Weeke Borup, Trine Dybdal Emmersen, Henrik Dixen Dausell, Marianne Rimer
Skotlands Plads med leg og LARSkotlands Plads med leg og LARSkotlands Plads med leg og LARSkotlands Plads med leg og LAR