Skovmoseskolen

renovering af uderum - bevaring, fornyelse og tilbyg

Skovmoseskolen er et helhedstilbud for børn med et eller flere handikap, primært indlæringsvanskeligheder. 124 elever fordelt på 10 klassetrin er lig med mange aldersgrupper, og mange forskellige behov og krav til skolegården.

Renoveringen af skolegården er løst ved at tage udgangspunkt i stedets DNA og eksisterende kvaliteter. Ved at understøtte og forstærke den del af det eksisterende, der er bevaringsværdigt, og skrive os ind i skolens fortælling og selvforståelse, styrker vi stedets identitet og forankrer de supplerende nye tiltag i omgivelserne. Dermed styrkes også elevernes og lærernes tilhørsforhold til stedet, og den fysiske opgradering skaber social og kulturel merværdi. Og en masse glade børn!

Vi har arbejdet med skabelsen af nye fysiske og sociale rum under fire overskrifter: ankomsten, fladen, ryggen og nicherne.

Inden for disse har vi etableret rum til både ophold og fordybelse, leg og læring, bevægelse og motion. Grønne sanserum, og mere muskuløse rum med belægning, der er velegnet til boldspil mv.

Bygherre
Rødovre Kommune
Udført
2015-2017
Ydelser
Totalrådgivning fra skitseforslag over projektering og udbud til fagtilsyn og projektopfølgning
Anlægssum
DKK 3,2 mio
Designteam
Trine Dybdal Emmersen, Jacob Fischer
SkovmoseskolenSkovmoseskolenSkovmoseskolenSkovmoseskolenSkovmoseskolenSkovmoseskolenSkovmoseskolenSkovmoseskolenSkovmoseskolen