Slagteriet - natur i urbane rammer

helhedsplan for udvikling af tidligere industrigrund til blandede boliger, kulturtilbud og grønne og aktiverende byrum

Kulturarv og transformation
I 135 år havde Slagteriet produktion i Holstebro. Dermed er stedet en del af byens dna og identitet. De bevarede bygninger kobler den industrielle historie sammen med nutidens kulturliv og skaber rammerne for en autentisk udvikling. I dette forslag bringes kunst og natur sammen for at skabe et levende landskab, der pirrer nysgerrigheden og giver anledning til aktivitet samt æstetisk og sanselig næring.

Med afsæt i stedets spirende kulturliv og tilbagevendende pionerbevoksning foreslår vi at tilføre nye kunstneriske og landskabelige elementer, der forstærker oplevelsen af det selvgroede og samtidig lægger kimen til en fremtidig bydel, der bevarer Slagteriets stemning og kant.

Landskabsplan: Liv før bygninger
Ofte ser man magien forsvinde, når der banes vej for nye byggerier og byrum. Det, der inviterer til spontane aktiviteter og overraskende oplevelser i postindustrielle bydele, har en tendens til at ebbe ud, når der ikke skabes tilpas rum til den selvorganiserede kultur og natur. I dag er store dele af Slagteriets bygninger allerede jævnet med jorden. Det skaber en mulighed for, at naturen kan genindtage området og brugere kan udfolde sig. Med andre ord skaber det mulighed for, at kulturen og naturen kan rodfæstes og etableres, så der skabes liv, før der skabes bygninger.

Bylandskabets egenværdi
Kunst og natur fremkalder underlæggende fortællinger og kan skabe mangfoldige oplevelser. Nogen ser eksempelvis et træ som noget, der skal klatres i, mens andre betragter dets form og farver. En skulptur kan lede tankerne mod glemte fortællinger for nogen, mens det for andre er et objekt, man mødes omkring med sine venner. Ved at bearbejde bylandskabet med omtanke får man rum, der fungerer både, når de bliver brugt og når, de ikke bliver brugt. Smukt og aldrig med en følelse af tomhed.

Organisation og bemanding
GHB var underrådgiver til JaJa Arkitekter og deltog i konkurrenceforløbet som koncept- og projektudvikler vedr. alle landskabsarkitektoniske ydelser.

Bygherre
Holstebro Kommune
Projekt-konkurrence
2017
I samarb. med
JaJa arkitekter
Ydelser
Helhedsplan. Planlægning, konceptudvikling og landskab
Honorar
DKK 200.000
Designteam
Melissa Svendson, Ida Bergström
Slagteriet - natur i urbane rammerSlagteriet - natur i urbane rammerSlagteriet - natur i urbane rammerSlagteriet - natur i urbane rammer