Slotsholmsgade 10

et historisk gårdanlæg

Slotsholmsgade 10 kaldes Lerches Palæ og blev opført i årene 1741-1742 af arkitekten J. A. Soherr. Staten købte palæet i 1805 til brug for centraladministrationen, der siden har haft lokaler her. I dag har tre ministerier til huse i bygningerne, der omgiver gården.

Omlægningen af Slotholmsgade 10 har fundet sted i dialog med de historiske og til dels fredede omgivelser. Resultatet er en gård, der tager repræsentative hensyn og som ligeledes fungerer som adgang- og opholdsareal for de mange medarbejdere, der dagligt færdes her. Arbejdet omfattede blandt andet omlægning af brostensbelægninger og etablering af et nyt areal til overdækket cykelparkering. I den centrale del af gårdrummet er der plantet mindre, blomstrende træer som supplement til to store eksisterende lind og indrettet flere siddepladser med borde og bænke. Der er valgt en LAR-løsning (lokal afledning af regnvand) på taget af de nye cykelskure i form af sedum-beplantning.

Bygherre
Bygningstyrelsen
Sted
København
Udført
2013
Anlægssum
DKK 2,05 mio
Designteam
Henrik Dixen Dausell, Torben Møbjerg
Slotsholmsgade 10Slotsholmsgade 10Slotsholmsgade 10Slotsholmsgade 10Slotsholmsgade 10