Slotsholmsgade 10

et historisk gårdanlæg

Slotsholmsgade 10 kaldes Lerches Palæ og blev opført i årene 1741-1742 af arkitekten J. A. Soherr. Staten købte palæet i 1805 til brug for centraladministrationen, der siden har haft lokaler her. I dag har tre ministerier til huse i bygningerne, der omgiver gården.

Omlægningen af Slotholmsgade 10 har fundet sted i dialog med de historiske og til dels fredede omgivelser. Resultatet er en gård, der dels tager repræsentative hensyn og dels fungerer som adgang- og opholdsareal for de mange medarbejdere, der dagligt færdes her. Arbejdet omfattede blandt andet omlægning af brostensbelægninger og etablering af et nyt areal til overdækket cykelparkering. I den centrale del af gårdrummet er der plantet mindre, blomstrende træer som supplement til to store eksisterende lind og indrettet flere siddepladser med borde-bænke. Der er valgt en LAR-løsning (lokal afledning af regnvand) på taget af de nye cykelskure i form af sedum-beplantning.

Bygherre
Bygningstyrelsen
Sted
København
Udført
2013
Designteam
Henrik Dixen Dausell, Torben Møbjerg
Slotsholmsgade 10Slotsholmsgade 10Slotsholmsgade 10Slotsholmsgade 10Slotsholmsgade 10