Sølyst

en værdig ankomst

Forslaget indfører skydeskiven som motiv ved at lægge en cirkulær rotunde ind i bygningskompleksets akse. Gårdrummet omkring rotunden befæstes med slidte granitbrosten hvor der er kørsel og gangtrafik, og slotsgrus i periferien. Brosten og slotsgrus flyder sammen i en utydelig overgang for ikke at tegne en figur, der kan svække rotundens præcise cirkulære form. En hvid skulptur er placeret nord for hovedtrappen, hvor den vil tage imod og byde velkommen, dels når man ankommer til fods fra parkeringspladsen, og dels når man ankommer i bil og bliver sat af ved trappen.

Parkeringspladsen har ligeledes en rotunde, som organiserer parkeringen, og som tegner et stort cirkelslag til parkering i periferien. Parkeringspladsen er befæstet med slotsgrus, dog forstærket med brosten ved indkørslen.

For at skabe sammenhæng mellem have, ankomstplads og den fire trin lavereliggende parkeringsplads, stilles en formation af 18 fakler i et løst forløb langs aksen og leder op til hovedtrappen igennem entré og havestue og ud i haven. Faklerne har en højde på 150 cm og vil opleves som et flyvende tæppe af flammer.

Flammerne vil ikke alene skabe fest, men også være en hilsen fra dengang der kom ild ud af geværløbet. Og ikke mindst vil flammerne markere Sølyst som et sted med særlig format.

Bygherre
Det Kgl. Kbh. Skydeselskab
Sted
Klampenborg
Udført
2010
Anlægssum
Kr. 3 mio.
Designteam
Jacob Fischer, Henrik Dixen Dausell
SølystSølystSølyst