Sdr. Boulevard Vest

et grønt, aktivt og rekreativt byrum i dialog med omgivelserne

Nye aktivitetspladser og en park frem mod Carlsberg - begrønning, trafikal fredeliggørelse og gode opholdsmuligheder for alle aldersgrupper er i fokus ved forskønnelsen af Sdr. Boulevard. Projektet opgraderer et af Vesterbros mest forfaldne byrum og kobler den i 2007 færdigrenoverede del af Sønder Boulevard sammen med den fremtidige byudvikling af Carlsberg-området.

For at skabe rammerne for de nye rekreative byrum for områdets beboere og sikre den grønne cykelrute ”Carlsbergruten” omlægges parkeringspladser, og en dobbeltrettet cykelrute og nye adgangsarealer anlægges på strækningen mellem Enghavevej og Vesterfælledvej.

Tre nye rum i rummet skabes: en grønning med bakker og grusstier, der forbinder de nye grillpladser og en legeplads for de små, en central plads ved det eksisterende boldbur og en aktivitetsplads mod Enghavevej. Overalt får beplantningen et både kvalitativt og kvantitativt løft, og mikroklimaet forbedres dermed i form af læ, skygge og dyreliv.

Overordnet sammenhæng i områdets udearealer er medtænkt og prioriteres ved en fortsættelse af markant brug af græsareal og gennemgående gadetræer i sammenhængende forløb.

Det samlede anlæg blev indviet 8. november 2013 og blev til på baggrund af et stort engagement fra beboere og andre lokale kræfter i området. Herunder en stillingtagen til, og en prioritering af, indretningen af anlægget.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2013
I samarbejde med
Sweco
Ydelser
Borgerinddragelse, programmering, dispositions- og projektforslag, hovedprojektering, udbud og fagtilsyn
Areal
9.000 m2
Anlægssum
8,5 mio kr.
Designteam
Morten Weeke Borup, Henrik Dixen Dausell
Sdr. Boulevard VestSdr. Boulevard VestSdr. Boulevard VestSdr. Boulevard VestSdr. Boulevard VestSdr. Boulevard Vest