SPARK

bypark med klimatilpasning

Projektnavnet SPARK står for Sunde Park-Aktiviteter, Rehabilitering og Klima. Formålet er at skabe et nyt, levende byrum i og omkring MarselisborgCentret, der dels imødekommer behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til centrets brugere, dels behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. Disse behov forenes ved anlægning af en ny offentlig park.

Diversitet som drivkraft
Visionen i vores forslag var at skabe en landskabsbaseret helhedsløsning, hvor SPARK som et særligt sted i byen og et midlertidigt hjem, en arbejdsplads, et besøgssted, en forskerpark og et offentligt rum blev koblet sammen med fortællingen om det frodige byrum, den sunde hverdag og et aktivt byliv – hvor mangfoldighed og fællesskab såvel socialt som æstetisk og funktionelt ville være den røde tråd. Hovedprincippet er ideen om "Dyrkningshaven" som grøn, helende og socialiserende aktivitet.

Klimatilpasning med merværdi
Kombinationen af grønne anlæg og lokal regnvandshåndtering er en oplagt mulighed for at betragte vandet som en ressource, der viser vejen til frodige og mangfoldige rum til glæde for både brugerne, byen og klimaet. Det blå-grønne bylandskab har den store fordel, at det kan programmeres multifunktionelt og således kan imødekomme mange forskellige behov. F.eks. kan et (regn-)bed fungere æstetisk som rumskabende element, funktionelt som LAR-løsning, inviterende som læringselement, socialiserende som udgangspunkt for et nyt mødested osv. Vand skaber frodighed, og forslagets LAR-løsninger indgår i fortællingen om dyrkningshaven for at skabe et sansefyldt parklandskab, der understøtter såvel behov for samling, udfoldelse, bevægelse og fællesskab som trang til fred og fordybelse.

Bygherre
Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aarhus Vand, Marselisborgcentret og Realdania
Sted
Aarhus
Projekt-konkurrence
2016
I samarbejde med
Transform, Sweco og ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen
Designteam
Jacob Fischer, Signe Lund, Melissa Svendson
SPARKSPARK