Sundholmskvarterets Områdeløft

byrum i øjenhøjde med brugerne

Som en del af områdeløftet for Sundholmskvarteret på Amager har GHB i samarbejde med Orbicon og Via Trafik udarbejdet seks konkrete byrumsprojekter i kvarteret. Forudsætningerne for opgaven var en bylivsstrategi for hele området, ligesom borgerinddragelse har været et vigtigt parameter. ’Byliv og bæredygtighed – klima og miljø’ er ét af fire særlige fokuspunkter i opgaven, og LAR - Lokal Afledning af Regnvand - har således været et betydeligt omdrejningspunkt.

Tidselruten
En alternativ rute rundt i kvarteret med større mødepunkter og mindre markeringer. Master med slyngplanter, klinketæpper, opholdsmøbler og træer gør hvert sted til noget særligt.

Sundholmsvej
Kvarterets hovedfærdselsåre med nyt vejprofil, forbedrede krydsningsmuligheder og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Der er plantet en ny trærække, der fungerer som en slags grøn rygrad på en del af strækningen.

Den lille forbindelse
Vejen foran Amager Fælled Skole er forvandlet til aktivitets- og opholdsareal med muligheder for klatring, parcour, skateboarding, rulleskøjteløb eller blot mulighed for at ”hænge ud”. Der er plantet en lund af frugttræer til glæde for Madskolen.

Sundholmsforbindelsen
Der er anlagt en midlertidig sti på tværs af et ubebygget areal på Sundholm for at skabe en bedre forbindelse mellem Amager Fælledvej og Sundholmsvej.

Skotlands Plads
Pladsen har fuldstændig ændret karakter og er nu mere grøn med større, sammenhængende græs- og plantearealer med flere forskellige træer, buske og stauder. Klinke- og flisetæpper med siddemure og grill giver gode opholdsmuligheder. En del af pladsen har fået et urbant præg med faste belægninger til ophold, leg og sport. Der er arbejdet med lokal afledning af regnvand (LAR) på pladsen (se også under Skotlands Plads som separat projekt).

Skotlandsgade
Gaden foran Café Sundbyvester er blevet indrettet til ophold og aktivitet (bordfodbold og træscene) med tæpper i fliser, chaussesten og granit.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2012-2014
I samarbejde med
Orbicon, Via Trafik og Rekommanderet
Ydelser
Alle faser fra ideudvikling, borgerinddragelse, skitsering, projektering over udbud og licitation til udførelse og fagtilsyn
Størrelse
DKK 17,5 mio / 26.500 m2
Designteam
Morten Weeke Borup, Trine Dybdal Emmersen, Henrik Dixen Dausell
Sundholmskvarterets OmrådeløftSundholmskvarterets OmrådeløftSundholmskvarterets OmrådeløftSundholmskvarterets OmrådeløftSundholmskvarterets OmrådeløftSundholmskvarterets Områdeløft