Superkilen

en skov på stenbroen

Delt 1. præmie

GHB vandt 1. fase i konkurrencen om Superkilen - et byrum i forlængelse af Nørrebroparken - i samarbejde med Nord Arkitekter og kunstner Flemming Brandtbjerg.

Fremtidens Superkile er et bylandskab, som understøtter kulturmøder og forløser bydelens potentialer ved at åbne op for forandring. Superkilen indgår i et aktivt samspil med sine omgivelser og tilfører samtidig nye elementer, som skaber særlige lokale mødesteder. Træer, topografi og lys spiller op til de tilstødende bykvarterer. Superkilen giver byrummet nye rammer til en mangfoldighed af udfoldelser og styrker fornemmelsen af et samlet rum. Det konkrete indhold fastlægges ikke i første omgang. Det skal brugerne selv være med til.

Hele Superkilen fyldes med træer, som erobrer det irregulære rum mellem bygningerne, og under løvtaget dannes en ny verden. I øjenhøjde ses en åben og gennemsigtig skov af stammer, højt oppe et let, svævende, grønt tag. Træerne står i lige rækker med en fast afstand, der opløses i lysninger og danner større og mindre åbninger i løvtaget.

I Superkilen findes fem steder, der hver har deres særpræg og vartegn. På NØRREBRO PLADS strækker et nyt kulturhus sig op over byens tage. På MIMERS PLADS tiltrækker en 12 meter høj vandsøjle børn og voksne med lyd og sjaskende vand. Ved AUDITORIUM 2200 drejer og drejer en knaldrød vindmølle energi frem til parkens teknik og lys. I STUEN MIDT FOR er en lysende søjle samlingssted for information og hjemlig hygge, mens en bastion danner NØRREBRO BAKKE og bryder op gennem træernes kroner til solskin og udsigt.

Bygherre
Københavns Kommune
Sted
Nørrebro, København
Designteam
Jacob Fischer
SuperkilenSuperkilenSuperkilenSuperkilen