Tåsinge Plads

naturen ind i byrummet

1. præmie i projektkonkurrence
På Sustanias liste over de 100 mest fremsynede klimaprojekter i verden
Særpris ifm. European Award for Urban Public Space 2016
Guangzhou International Award for Urban Innovation

Tåsinge Plads er Københavns første klimatilpassede byrum. Som en grøn oase i et tæt bebygget bykvarter kan pladsen i dag håndtere store regnmængder og giver samtidig Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro et markant grønt og bæredygtigt vartegn til glæde for såvel borgere som by.

Regnskoven på Østerbro
På Tåsinge Plads fortæller vi historien om en urban biotop. Her mødes byens rytme med naturens cyklus, og regnvandets logik tegner byens rum.

Pladsen er udformet som et grønt byrum, der afleder regnvand, og samtidig understøtter leg, læring og bevægelse. Børnene kan boltre sig blandt varieret og sundhedsfremmende bynatur og lære om regnvandshåndtering, mens de leger. Den er blevet et populært møde- og samlingssted i kvarteret og danner ramme om alt fra markedsboder over frokoststue til udendørs beboermøder.

Den ny pladsdannelse skaber et byrum, der i kraft af sin skrånende udformning er et landskab, der opfordrer til leg og aktivitet. Samtidig er der skabt mulighed for roligt ophold på Solskrænten, der er vendt optimalt mod syd for at invitere til lunt bekendtskab, når solen skinner. Pladsens dybeste punkt, den frodige Regnskov, er domineret af beplantning.

På pladsen vises i alt fem forskellige måder at håndtere byens regnvand på. Ved en enkel bearbejdning af terrænet skabes der, i den ene ende, et tørt højdepunkt og i den anden, et fugtigt lavpunkt, og det giver mulighed for midt i byen at præsentere et bredt udvalg af den danske flora og dens forskellige vækstbetingelser.

Pladsen er møbleret med oplysende LAR-skulpturer: vanddråber og regnparasoller. De dråbeformede beholdere spejler himlen og indbyder til at blive rørt ved og klatret på. Med manuelle pumper kan den ene bringes til at frigive sit indhold af vand, så det ledes ud i beplantningen. Regnparasollerne leder både vand til nedsivning og giver læ for regnen. Således tydeliggøres vandets tilstedeværelse på pladsen også her og antager en legende form, der funktionelt passer til netop dette sted.

Østerbros Klimakvarter er det første i landet og med på Sustanias liste over de 100 mest fremsynede klimaprojekter i verden Sustania er et bæredygtighedsinitiativ, der præsenterer sine ideer ved Klimatopmødet i Paris i december 2015.

Publikationer:
Artikel i Politiken 26-8-2013: Østerbro får Københavns første regnskov
Artikel i Politiken 30-11-2015: Københavnske klimaløsninger skal kopieres i New York
Artikel i Berlingske Tidende 05-07-2016: København får international særpris for liv mellem husene

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2013 - 2014
I samarbejde med
Malmos Anlægsgartnere, Orbicon, Feld, studio for digital crafts & Via Trafik
Ydelser
Fra ideudvikling over projektering til udbud, byggeledelse og fagtilsyn
Størrelse
7.500 m² / DKK 11,5 mio
Anlægssum
DKK 11,5 mio
Designteam
Jacob Fischer, Marianne Rimer, Henrik Dixen Dausell
Tåsinge Plads Tåsinge Plads Tåsinge Plads Tåsinge Plads Tåsinge Plads Tåsinge Plads Tåsinge Plads Tåsinge Plads