Trafikplan for Indre Nørrebro

Vision
Den overordnede vision for trafikplanen var, at Indre Nørrebro skal være et foregangseksempel på, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens trafik. Visionen er et resultat af områdefornyelsens indledende borgerdialog i kvarteret, sammenholdt med Københavns Kommunes trafikpolitiske visioner.

Visionen vægter tolerance, grønne menneskevenlige bymiljøer og miljøhensyn højt, men har også fokus på kvaliteter som fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed. Disse værdier kaster automatisk en række prioriteter af sig såsom en forkærlighed for bløde trafikanter og deres vilkår, gademiljøer med høj rekreativ værdi og værdsættelse af miljøvenlige transportformer.

Trafikplanen har dermed følgende prioriteter som udgangspunkt:

•Bløde trafikanters vilkår
•Trafikale løsningers bidrag til øget rekreativ kvalitet i byrummet
•Let adgang til offentlig transport
•Sikre skoleveje, inkl. forbindelser ml. skole og fritidsaktiviteter

Opgavens indhold
1/ Gennemførelse af kvarteranalyser og –vurderinger samt opstilling af forslag til løsninger vedr. trafikstruktur, byliv, cyklisme, sikre skoleveje, parkering, klimatilpasning, ensretninger og hastighed.

2/ Gennemførelse af stedsspecifikke analyser og –vurderinger samt opstilling af forslag til løsninger for følgende gader og pladser: Rantzausgade, Korsgade, Stengade, Griffenfeldsgade og Blågårds Plads.

3/ Borgerdialog. Deltagelse i to workshops med lokale borgere samt en afsluttende præsentation af trafikplanen.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2015
I samarbejde med
Sweco
Ydelser
Analyse, ideoplæg, omverdensinddragelse og program
Designteam
Niels-Christian Mariager Pedersen, Morten Weeke Borup
Trafikplan for Indre NørrebroTrafikplan for Indre NørrebroTrafikplan for Indre Nørrebro