Trelleborg

nyt videnscenter tilpasset det historiske landskab

1. præmie i projektkonkurrence
Nomineret til World Architecture Festival Award i kategorien "Fremtidens kulturbyggeri"

Konkurrenceforslaget formidler vikingeborgens fascinerende historier med nutidens virkemidler og sansebaserede oplevelser ude som inde. Ny Trelleborg forventes at stå færdigt i 2020

"Forslaget er fascinerende, enkelt og frodigt – og komplekst. Det væver sig ind i stedet, historien, de mange lag og introducerer stemninger, en brug af referencer og rum, der inddrager den besøgende som aktiv deltager fra ankomsten i skoven, på stien mod bygningen til mødet med den skråtstillede tagskive og den fortættede stemning i oplevelses- og videncenteret under den. Landskabets bearbejdning og bygningens arkitektur lægger subtile spor ud og inviterer den besøgende til at gå på opdagelse, stille spørgsmål, undres og se nye sider af historien." - fra dommerbetænkningen

Det idémæssige udgangspunkt for centeret er det tabte skjolds cirkulære form og dets fragmenterede, men klare udtryk, der indskriver bygningen i et symbolsk slægtskab med monumentet. Det tabte skjold kommer til udtryk i en skråtstillet, svævende skive, der udformes som en inviterende overdækning, der giver frihed og fleksibilitet ved indretning af oplevelses- og videncenteret.

Bygningen er placeret på en bakkekam med udsyn over landskabet og monumentet, men samtidig i respektfuld afstand. Den svævende tagskive udgør en grøn udsigtsplatform, der kan blive en selvstændig attraktion. Ankomsten til centeret gøres til en del af oplevelsen ved at lade Trelleborg Allé danne en grøn port. Parkeringspladserne udlægges som fortættet skovparkering og understøtter på denne måde oplevelsen af at være kommet til et særligt sted med en fortættet stemning.

Pga. manglende finansiering blev projektet desværre lukket ned i foråret 2017.

Bygherre
Slagelse Kommune og Nationalmuseet
Udarbejdet
2015-2016
I samarbejde med
PLH Arkitekter, ALL og Moe Ing.
Udstilling
Gert Olsen, Rumle Hammerich og Søren Buus
Designteam
Niels-Christian Mariager Pedersen, Morten Weeke Borup
TrelleborgTrelleborgTrelleborgTrelleborg