Urbanplanen

en levende bebyggelse

Byudvikling i Urbanplanen var en boligrenoveringsopgave. Den bestod af opdatering af bebyggelsens gårdrum, legepladser, opholdsarealer og beplantning. Facaderne blev renoveret sideløbende med friarealerne. Bebyggelsen fik tilført nye kvaliteter i form af robuste og brugbare faciliteter både for børn og voksne. Desuden blev opgaven løst i tæt dialog med beboere og driftspersonale for at sikre bæredygtige løsninger.

Den omfattende bebyggelse fik tilført nye landskabelige temaer i gårdrummene: Øen i Søen, Havet, Skoven, Byen og Bakkelandskabet skaber nye oplevelser og opfattelser af udearealerne. Mellem stokbebyggelserne giver forskellige geografiske temaer inspiration til variation i beplantning og inventar. Renoveringen af facaderne understreger landskabets temaer, og der lægges vægt på at tilføre frodighed og vækst i det urbane miljø.

Beboerinddragelse
En væsentlig del af opgaven bestod i at skabe den bedst mulige inddragelse af beboerne i Urbanplanen. Formålet var at bruge den lokale viden og indsigt til at optimere resultatet, og samtidig give beboerne indsigt i og ejerskab til projektet. Inddragelsen af beboerne fandt sted ved arbejdsgruppemøder og workshops, hvor der blev diskuteret og blev hentet inspiration samt ved byggeudvalgsmøder, hvor de formelle beslutninger blev taget.

For at styrke arbejdsproces og samarbejde foregik en stor del af projekteringen i Projektkontoret, U2 Basen, placeret midt i bebyggelsen. Her kunne beboerne komme tæt på rådgivernes arbejde, og rådgiverne fik mulighed for at drage mest mulig nytte af hinandens kompetencer.

Bygherre
Boligselskabet 3B
Sted
Amager
Udført
2010
I samarbejde med
Enemærke og Petersen, JJW og Dominia
Ydelser
Omverdensinddragelse, dispositionsforslag, projektforslag, driftsplan, hovedprojekt, myndighedsbehandling, udbud og tilsyn
Anlægssum
DKK 23 mio
Designteam
Marianne Rimer, Morten Weeke Borup
UrbanplanenUrbanplanenUrbanplanenUrbanplanenUrbanplanenUrbanplanenUrbanplanen