Varde Torv

stemningsfuld belægning

Varde Torv er et eksempel på, hvordan en velovervejet belægningsstrategi kan udmunde sig i et smukt gulv, der stilfærdigt og raffineret samler stedet og giver det sin helt egen karakter og stemning.

I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter har i samarbejde med Charlotte Horn dels kvalificeret forslaget til omlægning af den resterende del og dels varetaget projekteringsarbejdet for denne.

Varde Å, der dovent slynger sig gennem det flade landskab, har været motivet i Charlotte Horns fortælling på torvet med kilden, det slyngede vandløb og perlen. Varde Torv er historisk set byens hjerte, dens vigtigste plads og et af de få steder i byen, hvor man oplever terrænet. Kirken står på højdepunktet, og torvet falder ned mod åen. Torvet har potentiale til at blive en kærkommen åben pause med stor værdighed i byens ellers snævre gader. Torvet har altid været kirkens plads og skal fremover også ses som sådan. Derfor integreres pladsen vest for torvet i Varde Torv. Det gøres ved, at den eksisterende pigstensbelægning udvides til at omfatte østsiden, så der dannes én stor belægningsflade, der omkranser kirken. Kirken får sit helt eget pigstenstæppe at stå på. Det eneste, der står uden for tæppet, er den vestlige side af tårnet, der kun lige får fodfæste på brostensbelægningen. Dette er meget bekvemt, da kirkens indgang befinder sig her, og brosten er mere gangvenlig end pigsten.

Som afslutning omlægges det tidligere parkeringsareal med belægning af knoldebro til en gangvenlig belægning af chaussésten med striber af sorte bourdursten i sammenhæng med torvets øvrige belægning.

Desuden foretages en gennemgribende oprydning af inventar på torvet. De eksisterende bænke er samlet omkring træerne og suppleret med flere. Pladsens lamper er omrokeret, så de forholder sig til torvets kurvede mønster og til den gennemgående kørevej. Derved friholdes det nære område omkring kirkens kor for master, der rager op, og lyset differentieres, så der er mest lys, hvor man bevæger sig og mindre lys ved kirkens kor.

Bygherre
Varde Kommune
Udført
2014
I samarbejde med
Ingeniørgruppen Varde
Designteam
Signe Lund, Jacob Fischer
Varde TorvVarde TorvVarde TorvVarde Torv