Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

i dialog med omgivelserne

Konkurrenceforslaget til et nyt velkomstcenter i området ved Kalø Slotsruin i Nationalpark Mols Bjerge tager udgangspunkt i stedet ved at læse og fortolke historien, poesien og resterne af det levende landskab, så de unikke og stedsspecifikke kvaliteter føres videre til en ny fortælling i landskabet og det nye velkomstcenter.

Landskab
Landskabet er iscenesat , så det udover at have værdi i sig selv udgør en indgangsportal til nationalparken, der kan tiltrække gæster fra ind- og udland. Sigtelinjerne iscenesætter udsigten og ankomsten, hvor rumlige forhold veksler mellem lukkede og åbne landskabsrum. En markant og præcis middelaldervej er med til at iscenesætte ankomsten, som en klar reference både i form og i materialitet. Fra ankomsten i nord anlægges en knækket hovedsti; Digestien, der som en præcis ret linje, peger frem mod udsigtspunktet Kalø Slotsruin, og ved knækket drejes blikket videre mod velkomstcentret.

Den eksisterende beplantning langs Molsvej udvides som et skovbryn, der omkranser den nye parkering, hvor p-pladserne er trykket i terræn, så de er mindre synlige. Mellem p-pladserne sørger afvandingsgrøfter for opsamling af regnvand og marksten bruges som p-stop. Anlægget vil på enkel vis indgå i læsningen af stedet. Ankomstpladsen og gårdspladsen danner rum for entréen både til centret og til middelaldervejen. Terrassen ved Strandhuset og den amfilignende trappe indbyder til uformelle ophold i solen.

Forslagets roses for disponeringen af ét samlende sted som både rækker mod indgangen og mod slotsruinen i to selvstændige forløb. Forslaget fremstår som et lødigt bud på samskabelse mellem landskabet, ankomsten og velkomstcentret. - fra dommerbetænkningen

Bygherre
Nationalpark Mols Bjerge
Sted
Syddjurs Kommune
Projektkonkurrence
2016
Samarbejdspartnere
EFFEKT & COWI
Designteam
Morten Weeke Borup, Melissa Svendson
Velkomstcenter Nationalpark Mols BjergeVelkomstcenter Nationalpark Mols BjergeVelkomstcenter Nationalpark Mols BjergeVelkomstcenter Nationalpark Mols BjergeVelkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge