Vestbad

et rekreativt byrum

Vores forslag til en revitalisering af C. Th. Sørensens anlæg ved Vestbads historiske friluftsbad indeholder tekst, illustrationer og økonomioversigt over de enkelte anlægsdele med mulighed for etapeopdeling. Programoplægget indeholder desuden alternative løsningsmuligheder, så der er valgmuligheder for politikerne. Efterfølgende er udarbejdet et revideret program som bilag til fondsansøgning.

Vestbads friluftsbad og park blev indviet i 1958 under stor festivitas – det var ikke blot et kærkomment tilbud til borgere og gæster i Rødovre og Brøndby Kommune i en tid, hvor disse udviklede sig fra landkommuner til moderne forstæder, men opfyldelsen af en klassisk velfærdsvision. Og det står den dag i dag som symbol for idealet om en sund sjæl i et sundt legeme.

Friluftsbadet har siden sin indvielse været meget populært. Det er enestående i sin udformning og har opnået kultlignende status blandt brugerne. Igennem årene har badet ikke undergået nogen form for renovering ud over almindelig vedligeholdelse, og er derfor helt intakt om end noget nedslidt og medtaget.

I 2014 blev GHB Landskabsarkitekter bedt om at komme med et forslag til revitalisering af de eksisterende udearealer samt en aktivering af zonen langs svømmehallens store glasfacade. I samarbejde med bestyrelsen og de to kommuner er det blevet til et visionært og ambitiøst forslag, der respekterer anlæggets oprindelige arkitektur og udtryk og samtidig tilvejebringer et moderne lag, der indfrier nutidens ønsker til et alsidigt anlæg, der henvender sig til alle grupper og alderstrin.

P.t. søges om fondsmidler til realisering af en revitalisering af parken med en rekonstruktion af græsskræntens gryder og en fornyelse af arealet omkring vandlegepladsen Hønen samt en opgradering af det nære udeareal, der knytter sig til svømmehallens vinduesfacade ud mod friluftsbadet. Derudover søges om støtte til istandsættelse af bassinerne, så de kan fremstå i sin oprindelige skikkelse, men med et nyt og tidssvarende vandbehandlingsanlæg.

Bygherre
Rødovre og Brøndby Kommune
Udført
2014-2015
Designteam
Signe Lund
VestbadVestbadVestbadVestbad