Novozymes Innovation Campus

offentlige tilgængelige uderum og regnvandshåndtering i naturfølsomt område

1. præmie i projektkonkurrence

Novozymes Innovation Campus skal være et globalt centrum for virksomhedens forskning og forretningsudvikling. Det nye campus er tegnet, så det respekterer områdets unikke naboskab til Dyrehaven. Bygningens lyse, sandstensfarvede teglsten giver et roligt og homogent indtryk, der er med til at skabe sammenhæng i naturområdet. Terrasser og indre gårdhaver tegner de bygningsnære uderum. Et hovedstrøg løber gennem campus og samler bygningens 4 kvadrater samt orkestrerer bevægelsesflowet - med både kaffeøer og uformelle møderum lægges op til en dynamisk hverdag i et levende miljø. Offentligheden får adgang til dele af campus, hvor bl.a. en eksisterende skov gøres til del af en park med naturstier.

Status: bygningskomplekset blev indviet i juni 2019 og vi ser frem til at aflevere det færdige landskabsprojekt til brugerne ultimo 2019.

Sammenhængskraft
Den landskabelige iscenesættelse tegnes generelt af tre landskabselementer: græsflader, lange trærækker og små lunde - en reference til Dyrehaven med udgangspunkt i de landskabstypologier, der tegner grunden: en åben mark, læhegn og en lille trekantet fredskov. Ved at tage udgangspunkter i eksisterende kvaliteter, indskrives de nye tiltag i miljøet og forstærker områdets kvaliteter. Det skaber lokal sammenhængskraft, hvilket er en forudsætning for tiltrækningskraft. Fremover skal medarbejdere, besøgende og lokale borgere nyde godt af en varieret beplantningsstrategi og nye muligheder for rekreative og sunde oplevelser under åben himmel. Belysning sikrer tryg adgang 24/7.

Tilgængelighed
Ankomstarealerne bearbejdes nøje, og for hele sitet er er der indarbejdet en strategi om tilgængelighed for alle, hvilket sikres med omtanke i løsningerne og universelt design.

Regnvandshåndtering
Regnvand tilbageholdes på egen grund via forskellige LAR-løsninger. På grunden nedsives vandet i græsområder, i grøfter langs vej eller ledes via lavninger i terræn til nedsivning i bassiner. Hvor vandet skal løbe på tværs af veje og stier ledes vandet under terræn i ledninger eller rør.

Sundhed i landskabet
En natursti etableres som en løbe- og aktivitetsrute med enkle træningspladser lagt ud i landskabet, så der dannes et sammenhængende aktivitetsbånd. Ruten fører brugeren igennem flere forskellige landskabsrum og dermed forskellige sanseoplevelser. Der etableres otte aktivitetspladser langs båndet. Ved at tilføre et ekstra lag af muligheder for bevægelse og motion i landskabet, får forskellige brugergrupper adgang til at træne styrke, hurtighed og bevægelighed. Træningsfcailiteterne udføres i stål og træ med respekt for anlæggets naturmæssige karakter.

Novo Nordisk Fonden planlægger et naturvidenskabeligt læringscenter, LIFE i nærheden. Her inviteres studerende og skolebørn til at opdage natur og videnskab.

Bygherre
Novozymes
Udført
2014-2019
I samarbejde med
Rambøll, VLA og NCC
Ydelser
Underrådgivning i alle faser: fra projektkonkurrence over projektering til udførsel i totalentreprise og fagtilsyn
Areal
140.000 m² grund/ 30.000 m² kontor- og forskningsfaciliteter
Designteam
Henriette Nielsen, Jacob Fischer, Ida Bergström, Tine Vogt, Sisi Turid Hoppe, Piret Kullamaa Damkjær
Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus Novozymes Innovation Campus