Ordrup bydelsfornyelse - ny identitet til Ordrupvej

  • Ordrup
  • Gentofte Kommune
  • 2012-2013
  • Projektering i alle faser herunder udbud samt fagtilsyn og byggeledelse
  • Kr. 4,25 mio
  • Kr. 760.000

Som handelsgade er Ordrupvej karakteriseret ved, at der er butikker på en stor del af strækningen, men der er også delstrækninger, hvor der er beboelse i stueetagerne. Ordrupvej opleves generelt som en grøn vejstrækning og det har derfor været et stort ønske at understøtte og forstærke dette gennem flere supplerende træplantninger. Derudover har det været vigtigt at forny og skabe flere mindre opholdssteder langs hele strækningen i form af små beplantnings-, belægnings- og belysningsmarkeringer på flere vejhjørner for derved at give mulighed for mere byliv.
Et af fokusområderne i fornyelsen er torvet foran Irma-forretningen, der i større omfang indrettes med ny belægning, inventar, beplantning og belysning.

Læs mere