TEGNESTUEN

GHB Landskabsarkitekter a/s består af tre indehavere og 21 faste medarbejdere, der sammen danner et stærkt team, som dækker alle fagets facetter. Vores arbejdsområde omfatter alt fra byplanlægning og landskabsarkitektur til design, og vi varetager alle rådgivningsfaser fra den indledende proces med brugerinddragelse, over skitsering og hovedprojektering til udbud, tilsyn og byggeledelse.

Vi mener, at den arkitektoniske udformning udspringer i stedets særlige kvaliteter, karakter og situation, og derfor løser vi den enkelte opgave ud fra dennes særlige præmisser. Vi skaber uderum og landskaber, der er poetiske, inspirerende og funktionelle. Uderum, der er rare at opholde sig i og arkitektonisk og teknisk holdbare over lang tid. I vores arbejde prioriterer vi forbedring frem for forandring med mest mulig valuta for pengene. Vi har stor erfaring i at håndtere den indledende proces med brugerinddragelse, og vi vægter samarbejde og konstruktiv dialog med brugere og bygherre højt for at sikre løsninger med stor brugsværdi og bredde.

Tegnestuen deltager jævnligt i både åbne og indbudte konkurrencer, hvoraf en stor del er blevet præmieret. Gennem konkurrencerne får vi mulighed for konstant at få vores kunstneriske og arkitektoniske niveau bedømt.

MILJØ

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og derfor skaber vi grundlaget for et trygt og godt arbejdsklima: Vi giver vores medarbejdere optimale vilkår i form af en fast og personlig arbejdsstation i åbne kontorlandskaber, flekstid og en minimal byrde af overarbejde. Vi garanterer vore medarbejdere faste ansættelsesvilkår, mentorordning for nye ansatte, barselsordning og årlige medarbejderudviklingssamtaler med målsætningsevaluering. Vores ansatte danner med deres forskellige uddannelser, erfaringer og kompetencer et stærkt fagligt team. Vi udfordrer og motiverer ved at give alsidige arbejdsopgaver, stort ansvar og økonomiske ressourcer til efteruddannelse.

Vi lægger vægt på et åbent og uformelt miljø, hvor vores medarbejdere føler sig godt tilpas. Et miljø, hvor vores medarbejdere kan inspireres, finde ro til fordybelse og udfolde sig. Et miljø, hvor hver enkelt finder udfordring, modspil og sparring.

HISTORIE

GHB Landskabsarkitekter a/s blev etableret i 2001 og er en videreførelse af Ginman Harboe Borup Landskabsarkitekter A/S. Tegnestuens historie rækker tilbage til Ole Nørgaard og C. Th. Sørensens tid, og vores omfattende arkiv indeholder derfor materiale fra 50’erne og fremefter.

Læs mere