Bellahøj - rammen om det gode boligliv

renovering i bevaringsværdige omgivelser

1. præmie i projektkonkurrence

Grundlaget for projektkonkurrencen var at udvikle en hovedvision for en samlet renovering af Bellahøjbebyggelsen. En vision, der tager højde for områdets arkitektoniske kulturarv og samtidig sikrer rammen om det gode boligliv mange år frem.

Teamet har givet sit bud på dels en omfattende renovering af bebyggelsens klimaskærm og facader, herunder energioptimering. Dels en bearbejdning af landskabet, hvor der gives bud på nytænkning af udearealerne, der kan gøre dem mere sammenhængende og skabe gode rammer for forskellige former for fællesskaber.

Vores forslag til revitalisering af Bellahøjs samlede landskab tager udgangspunkt i C.Th. Sørensens tanker om landskabet, der kan opfattes i tre skalaer. Hver skala refererer til perspektivets opdeling i forgrund, mellemgrund og baggrund. Forgrunden er havens skala, det nære, tætte miljø neden for bygningerne. Mellemgrunden er parkens skala, de udstrakte græsflader, der danner pausen mellem husene. Og baggrunden er landskabets skala, Bellahøjs placering på et af byens højdepunkter med udsigt og kontakt til omverden. Endelig er der den metafysiske skala, det er her, Bellahøj indgår som bevaringsværdigt ikon.

Bearbejdningen vil ske i tre niveauer, hvor vi skelner mellem at genskabe, forny og tilføje. Alle tre bearbejdningsniveauer anvendes i alle skalaer med vægt på at forny i den nære haveskala omkring husene, genskabe i mellemskalaens parkstrøg, tilføje i den store landskabelige skala og til sidst revitalisere ikonet Bellahøj.

Film om revitaliseringen af Bellahøj: Beboere, arkitekter, historikere – alle udtaler sig i denne film om livet på Bellahøj og den forestående helhedsplan

Bygherre
AKB, AAB, fsb og SAB
Sted
København
Udførelse
2014-2021
I samarbejde med
ERIK, Henning Larsen, Orbicon, Rekommanderet, Københavns Kommune, Landsbyggefonden og Kulturstyrelsen
Ydelser
Fra projektkonkurrence over udarbejdelse af byggeprogram til beboerinddragelse, projektering, opfølgning og fagtilsyn
Designteam
Jacob Fischer, Piret Kullamaa Damkjær, Henriette Nielsen
Bellahøj - rammen om det gode boliglivBellahøj - rammen om det gode boligliv