Tegnestuen

Vi er

GHB Landskabsarkitekter arbejder helhedsorienteret i feltet mellem natur og design. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af vores byer og landskaber ved at skabe merværdi i øjenhøjde.

Det er i øjenhøjde og i uderummene - på gaden, i gården, ved søen, på pladsen, ved cykelstativerne, i parken -, at vi kommer hinanden ved på en helt anden måde, end når vi færdes inden døre. Her er højere til loftet og bredere udsigt. Her er dufte og farver, vind og vejr, muligheder for at etablere et aktiverende miljø og gode mødesteder.

Vi gør

I dette landskab skaber vi stemningsfulde, sansefyldte og funktionelle uderum, der understøtter det store sociale og kulturelle potentiale, der ligger i vores fælles rum.

Vi designer grønne, klimatilpassede byrum, der bidrager til øget biodiversitet og nye oplevelser for brugerne. Orkestrerer lys og aktivitet i landskabet. Områdeløfter hele kvarterer og fortæller historier med vores design, så glemte steder får ny identitet og sammenhængskraft.

Uanset om vi arbejder med at skabe fantasifulde bevægelseslandskaber eller løser praktiske udfordringer vedrørende tilgængelighed og regnvandshåndtering, stræber vi efter at skabe smukke steder til glæde for både mennesker og miljø. Steder, hvor den arkitektoniske udformning altid tager sit afsæt i områdets særlige kvaliteter, karakter og potentiale.

Vi inddrager omverdenen i vores kreative proces, og vægter samtale og konstruktiv dialog højt for at sikre løsninger med stor værdi og bredde. Alle ledere og sagsarkitekter har gennemgået et projektlederkursus, så vi er godt klædt på til det tværfaglige samarbejde.

Med løbende deltagelse i konkurrencer udfordrer og udvikler vi vores kunstneriske og arkitektoniske virke i tværfaglige samarbejder, så vi hele tiden sikrer en dynamisk og tidssvarende arbejdskultur, hvor de gode løsninger ofte befinder sig et sted imellem erfaring og innovation.

Rødder

GHB Landskabsarkitekter a/s er en videreførelse af Ginman Harboe Borups tegnestue og blev stiftet i 2001 af Torben Møbjerg, Jacob Fischer og Morten Weeke Borup. Morten er i dag formand for Landskabsrådet, Jacob er formand for *Landskab*s redaktionsudvalg og Torben sidder i Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse.

Tegnestuen er forankret i den danske landskabsarkitekturhistorie, og den lange erfaringshorisont kommer dagligt nye projekter til gode. Som landskabsarkitekter arbejder vi med levende materialer, der er påvirkelige over for vind og vejr, drift og pleje. Derfor er mange års akkumuleret viden om udvikling over tid én af grundstenene i GHBs virke.

Kultur

GHB er medlem af Danske Arkitektvirksomheder, Byens Netværk og InnoBYG - Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Vi er desuden erhvervspartner i Red Barnet.

Arbejdskulturen er kendetegnet af trygge rammer, højt til loftet og engagerede medarbejdere. Faste ansættelsesvilkår, flekstid, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, videreuddannelse og studieture er med til at understøtte GHBs visioner om det gode arbejdsklima. Vi interesserer os for hinandens arbejdsopgaver og hjælpes ad via erfaringsbaseret videndeling. F.eks. afholder vi løbende kollegiale workshops, hvor aktuelle emner præsenteres og diskuteres i et uformelt forum.

Om foråret spirer nye landskabsbachelorer og vi byder hvert år praktikanter fra KU Life velkommen. Mange bliver efterfølgende værdsatte studentermedhjælpere og gode kollegaer på tegnestuen.