Dehns Palæ

omlægning af historisk gårdhave

Gårdhaven ved Dehns Palæ er oprindeligt tegnet af Agnete Muusfeldt og Inger Ravn i 1986. Haven er opdelt i kvadrater med bede og belægning, der danner ramme for frodighed og ophold. I 2017 afsluttedes gårdhavens renovering med en transformering til Apotekerhave med fokus på lægeurter og mere varieret brug.

Gårdrummet afgrænses af halvmure og høje gavle, som skaber fine skyggespil på pladsen, og nærmest selv udpeger den rette placering af henholdsvis skure/inventar og opholdszoner.

Med respekt for havens oprindelige arkitektur er geometri og belægning blevet genskabt med tilføjelser, der tilgodeser nye behov for ophold. Den væsentligste tilføjelse er en pergola med klatreroser, hvor der tidligere lå et spejlbassin. Under pergolaen er der opstillet et langbord, hvor frokosten kan indtages.

De udvalgte planter repræsenterer en ny pallette af arter, der refererer til klosterhavernes udvalg og appellerer til alle sanser. Også havens geometri henviser til klosterhavernes rationelle inddeling i kvadratiske jordlodder, hvilket var en nødvendighed af hensyn til systematisering af planternes slægt og virkning.

Den øvrige del af gårdhaven er smukt anlagt med en gennemgående chausséstensbelægning fra fortovet langs Bredgade, gennem indkørselsportalen og frem til det store kvadrat med apotekerhaven. I belægningen markerer kvadrater med cirkulært mønster syv parkeringspladser.

Bygherre
Danmarks Apotekerforening
Sted
København
Udførelse
2015-2017
Anlægssum
DKK 4,5 mio
Designteam
Henriette Nielsen, Jacob Fischer
Dehns PalæDehns PalæDehns Palæ