Gurre Slotsruin

Et Relief i Landskabet

1. præmie i projektkonkurrence

Stedet omkring Gurre Slotsruin besidder en magisk stemning fyldt med den kraft kun eventyret indeholder. En magi, der pirrer sanserne og fremkalder nysgerrighed. En magi, der skal værnes om ved at gå nænsomt til værks. Landskabet er betydningsfuldt som forudsætning for en strategisk placering. I vores vinderforslag har genskabelsen af landskabet hovedrollen i formidlingen af tiden og stedet.

Den strategiske placering af Gurre Slot i et moseområde har fungeret som ressource på flere plan og hindret indtrængende fjender. Dette væsentlige landskabstræk går tabt i dag grundet dræning af området. En genopretning af vådområdet vil derfor ikke blot genvinde slottets identitet og historiske betydning, det vil samtidig bidrage med miljømæssige fordele som reducering af kvælstofudledning samt øge biodiversiteten.

Vi foreslår formidlingen som en billedlig henvisning omsat i et relief i tre skalaer. Formidlingen har tre lag, der knytter sig til vandspejlet, teglmuren og sporene. Med en fremkaldelse af det oprindelige vandlandskab, og en optegning af ringmuren og øvrige bygninger, skabes der et landskabsrelief i 1:1, der viser stedets disponering med forsvarsværker og bygninger til fest og hverdag. Det tredje lag, sporene, er også lagt ud som relief i betonblokkene, der både er meget konkrete vidnesbyrd om hverdagslivet, men også mere abstrakte og underfundige henvisninger til sagn og myter.

Bygherre
Naturstyrelsen, Museerne Helsingør, Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
Udført
2020 -
Rolle og ydelser
Udarbejdelse af skitseforslag, herunder visualiseringer
Designteam
Jacob Fischer
Gurre Slotsruin Gurre Slotsruin Gurre Slotsruin Gurre Slotsruin Gurre Slotsruin Gurre Slotsruin