Hendriksholm Kirke

renovering af kulturarv

Kirker repræsenterer en del af vores kulturarv. At arbejde med kirkens huse og områder kræver derfor særlige hensyn. Kirkerne er ikke som sådan fredede, men de er underlagt særlige regler. Ligesom alle andre bevaringsværdige værker kan nogle tåle omfattende indgreb, mens andre kan være sarte overfor små ændringer. GHBs omfattende erfaring med bevaringsværdige miljøer kommer alle kulturarvs-opgaver til gode.

Opdatering af udearealer, herunder forbedring af ankomst- og tilgængelighedsforhold
Hendriksholm Kirke er tegnet af Richard Jessen og blev indviet i 1961. Den siges at være Danmarks første protestantiske kirke bygget i beton. Hendriksholm Kirke har derfor med sit karakteristiske arkitektoniske og grafiske udtryk i lys beton været med til at præge den foreslåede udformning af forpladsen til kirken samt den tilstødende parkeringsplads.

Nye tiltag integreres i eksisterende forhold
Forpladsens materialevalg og dens figurative udformning afspejler den tilstødende kirkefacades materialevalg og geometri. Bl.a. de markante gennemgående smalle lodretgående bånd i facademotivet og de indadgående hjørnemarkeringer af kirketårnet. Dette markante facademotiv er markeret af hvide betonbånd, der udgør et gennemgående mønster i belægningen samtidig med, at de har en anlægsteknisk låsefunktion af belægningen. Kirkens tårn er desuden udsmykket med diskrete korsmotiver, der fremstår som mørke udsparringer i den lyse beton. Disse kors er indarbejdet som mønstermotiv i belægningen ved brug af mørke betonbelægningssten i den store flade af lyse betonbelægningssten, ligesom det centrale indgangsområde er belagt med en korsformet mørk belægning.

Den eksisterende freds-eg foran kirken bevares, men da den har en relativ kort levetid tilbage, ca. 30 år, forbereder vi en erstatning gennem plantning af en ny eg på den grønne græsplæne foran kirken.

Kirken benytter desuden fisken som symbol og der var bl.a. et fiskeformet, nu nedlagt, vandbassin i græsarealet foran kirken. I stedet etableres nu et mindre staudebed med fisken som motiv, og der indarbejdes også diskret markerede fisk præget ned i de hvide betonbånd. Fisk i mindre stimer, der fører mod kirkens indgang.

Projektet blev indviet 22. december 2019

Bygherre
Hendriksholm Kirke
Sted
Rødovre
Udført
2017- 2019
Ydelser
Totalrådgivning inkl. byggeledelse og fagtilsyn
I samarbejde med
MOE (hovedprojektering og fagtilsyn)
Areal
1.300 m²
Anlægssum
DKK 2,4 mio
Designteam
Marianne Rimer, Morten Weeke Borup, Niels-Christian Mariager Pedersen
Hendriksholm KirkeHendriksholm KirkeHendriksholm KirkeHendriksholm KirkeHendriksholm KirkeHendriksholm KirkeHendriksholm KirkeHendriksholm KirkeHendriksholm Kirke