Levantkaj i Københavns Nordhavn

udviklingsplan for ny bæredygtig bydel mellem vand og by

1. præmie i 2-faset projektkonkurrence

Masterplanen tager udgangspunkt i dels en historisk forståelsesramme, dels i Levantkajs konkrete og nutidige fysiske virkelighed. Med henvisning til Levantens orientalske og mediterrane oprindelse skabes en eksotisk billeddannelse af en fortidig fortættet og eksotisk havneby, der finder sin nutidige arkitektoniske pendant i Levantens eksisterende havneterminal og dens serielt fortættede containerstrukturer. Hertil er føjet en dialektisk naturforståelse, der som sine poler har både vild og selvgroet natur samt stramt formede grønne park- og pladsanlæg.

Masterplanen er sammensat af 9 specifikke delstrategier, der hver især definerer et centralt aspekt af den samlede plan. Herunder en "I dare you"-strategi med fokus på, hvordan man i større og hurtigt udviklende bykvarterer kan sikre, at markedskonformiteten brydes gennem bevidste benspænd. Dermed berettiges "byen med kant", idet der her gives særlige muligheder for funktionel, rumlig og udtryksmæssig nytænkning.

Den relativt flade Levantkaj terrænbearbejdes f.eks. marginalt, men effektivt, så der anvises en enkel måde at variere byens "gulv". Det vil dels skabe en rumlig oplevelse af byrummene med visuel kontakt til vandfladerne i nord og syd, og dels bidrage til klimasikring, herunder håndtering af overfladevand.

"Som væsentligt grundlag for masterplanens samlede udvikling og etapedeling udfolder forslagsstilleren en usædvanlig gennemarbejdet beplantningsstrategi ’Levantens arboret’. Den har til formål dels at udvikle fremtidens grønne bolig- og erhvervsby med baggrund i Nordhavn, dels at tilføre en for det hidtil kendte urbane miljø, intensiveret og markant bynatur. Endelig skal strategien gennem sin arboretmodel anvise en bæredygtig parallel udvikling af såvel bebyggelsesplan som beplantningsplan"... fra dommerbetænkningen

Vinderforslaget skal i de kommende måneder kvalificeres. Det sker i et samarbejde mellem team Entasis, By & Havn og Københavns Kommune. By & Havn har som mål at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB standarden, og det arbejde starter også nu. Herefter skal vinderforslaget danne grundlag for et lokalplansforslag, som Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune skal vedtage.

Bygherre
By&Havn
Ydelser
Konkurrenceforslag samt rådgivning i alle faser, kvalificering af masterplan og lokalplanproces
Udførsel
2017-2019/2021
I samarbejde med
Entasis, Niras, Hall McKnight og Trafikplan
Størrelse
34 ha
Designteam
Lærke Møldrup, Marianne Rimer, Morten Weeke Borup, Niels-Christian Mariager Pedersen, Melissa Svendson
Levantkaj i Københavns NordhavnLevantkaj i Københavns NordhavnLevantkaj i Københavns NordhavnLevantkaj i Københavns NordhavnLevantkaj i Københavns Nordhavn