Peder Lykke Skolen

renovering og kapacitetsudvidelse

Peder Lykke Skolen gennemgår i disse dage en gennemgribende renovering. Samtidig skyder en ny fløj op, der blandt andet skal danne ramme om madskole og naturfag. Udearealerne renoveres og udvides for at kunne imødekomme nye behov og opgraderes med fokus på leg og læring, klimatilpasning og øget tilgængelighed. Visionen er en skolegård, der med sit program og sin arkitektur, henvender sig til skolens elever, lærere, fritidshjemmet, aftenskoleelever samt øvrige brugere fra lokalområdet.

Det hele sker, mens skolen er i drift, og lidt over 600 elever samt lærere og forældre har deres daglige gang på skolen.

Overordnet vision
Projektområdets uderum har en iboende sanselighed og nogle særlige kendetegn, der er unikke for PLYS. Samtidig er alle uderummene forskellige fra hinanden og rummer en diversitet i programmering, beplantning og materialer. Projektet tager udgangspunkt i dette potentiale, og bevarer den eksisterende struktur, der bruges som ramme for det nye landskabsprojekt: her understreger helhedsplanen stedets sammenhængende mangfoldighed med forskellige stemningsmættede uderum. Skolens nye uderum er steder, der:

• Inviterer til leg, bevægelse og læring i fleksible og foranderlige udearealer.
• Øger tilgængeligheden til- og samspillet med- det omkringliggende kvarter i og uden for skoletiden.
• Tilbyder klimatilpassede og grønne oplevelsesrum, der appellerer til nysgerrigheden og sanserne.
• På forskellig vis integrerer skolens fire fagområder; Det naturvidenskabelige og eksperimenterende område, Det praktisk-æstetiske område, Det kropsligt-musiske område samt Kost og køkkener.

Ombygningen og udvidelsen af Peder Lykke Skolen gennemføres desuden med fokus på understøttelse af skolens pædagogiske grundlag.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2016-2020
I samarbejde med
Nøhr & Sigsgaard og EKJ
Rolle og ydelser
Udarbejdelse af program inkl. brugerinddragelse, dispositions- og projektforslag, hovedprojektering, projektopfølgning og fagtilsyn
Udeareal
10.200 km²
Designteam
Marianne Rimer, Jacob Fischer, Trine Dybdal Emmersen, Ida Bergström, Tina Harrington, Sisi Turid Hoppe
Peder Lykke SkolenPeder Lykke SkolenPeder Lykke SkolenPeder Lykke SkolenPeder Lykke SkolenPeder Lykke Skolen