Vadestedet

et blåt gaderum, et grønt gårdrum

Byrummet "Vadestedet" knytter sig både til et offentligt, blåt gaderum ved kanalen og et grønt, privat gårdrum ved en boligbebyggelse. Da der på pladsen er direkte adgang til fem af boligens indgange, var det hensigtsmæssigt at inddele stedet i zoner med forskellig grad af privat- og offentlighed.

Kanalen
Pladsen henvender sig direkte til det offentlige byrum og får derved en tilknytning til den nærtliggende kanal og dens vekslende udseende med svingende vandstand. Sommetider er kanalen fyldt helt op med vand - andre gange er der mindre vand, hvor kanalens bund af sten og grus blotlægges.

Landskab
Et landskab af bakkeøer vokser sig op af en flade dækket af fliser. Fliserne er formet, så de ligner sten, der kunne have ligget i bunden af et vandløb. Bakkeøerne er placeret, så man let kan bevæge sig rundt på pladsen og uhindret kan nå sin hoveddør. Samtidig dannes mindre rumligheder, hvis karakter gradvis bliver mere privat, jo tættere man kommer facaden.

Vand
Regnvand kan samle sig i fugerne mellem fliserne. Hvis der er vand nok, dækkes fugerne helt og kun flisernes øvre flade ses. Fliserne får funktion og karakter af trædesten - der opstår et vadested.

Beplantning
Robinietræer med krogede stammer plantes sporadisk i bakkerne, og der dannes en lund med et let løvtag. Bakkerne er i øvrigt beplantet med græsser, urter, mos og trædebregner, der spreder sig ud i fugerne mellem fliserne og derved danner en glidende overgang mellem den grønne flade og den faste belægning.

Lysthus
Ved særlige lejligheder kan et sejl påmonteres de skæve master, der er placeret mellem træerne. Der skabes her et rum til samling - et lysthus ved vadestedet.

Bygherre
By&Havn
Sted
Ørestad Syd
Udført
2015-2018
Rådgiver-ydelser
Skitse- og projektforslag, projektering, udbud og tilsyn
Designteam
Torben Møbjerg, Signe Lund
VadestedetVadestedetVadestedetVadestedet